Familles Fortes (update mei 2022)

Familles Fortes bouwt samen met de inwoners van Sinendé aan sterke families. Families waarin de kinderen goed onderwijs krijgen op school, de jongeren kunnen bouwen aan hun toekomst en ouders voldoende geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. In deze rapportage blikken we terug op 2021. Een jaar waarin we mooie resultaten bereikten, maar waarin vooral in het onderwijs ook de impact van de coronacrisis doorwerkte.

We trainden 50 modelboeren. Deze boeren brengen de kennis uit de trainingen over aan 1.127 andere boeren in de dorpen waar ze wonen. Op die manier bereiken we grote aantallen boeren en kan iedereen in het dorp zien hoe de trainingen bijdragen aan een grotere opbrengst. Daarnaast onderzochten we de situatie in het onderwijs. Daaruit kwamen twee complexe conclusies: de kinderen presteerden in schooljaar 2020/2021 minder goed dan daarvoor en er zijn meer schoolverlaters. Met beide uitdagingen gaan we aan de slag.

2022 startte traditiegetrouw met de Werelddag. Tijdens dit online evenement stond onder andere Familles Fortes in de schijnwerpers. Heeft u het evenement gemist? Bekijk het terug via de link hiernaast!

Terugkijken: Werelddag 2022 – Zichtbare Zegen

‘Ik wil mijn bedrijf doorgeven aan mijn kinderen’

Pélagie Mathias Fainou (35 jaar) uit Benin heeft sinds enkele jaren een konijnenfokkerij. Wat begon met twee konijnen telt intussen 50 dieren, maar haar ambitie gaat verder. Ze wil blijven groeien en professionaliseren zodat er over een aantal jaren een bedrijf staat dat ze kan overdragen aan haar kinderen. ‘Zodat zij er hun baan van kunnen maken, in plaats van een bijbaan.’
11 december 2023/door Ton Put

Hakilou: ‘Ondernemen is vrijheid’

Vrijheid, dat is wat ondernemen je biedt, vindt Hakilou Assouma (38 jaar) uit Benin. De veehouder is onafhankelijk en dat bevalt hem goed. Hij raadt anderen in de gemeente Sinendé aan om ook voor zichzelf te beginnen. ‘Er is niemand die me instructies geeft en ik voel niet de druk van een leidinggevende.’
15 november 2023/door Ton Put

Ondernemerschap op de basisschool

De meeste kinderen in Sinendé, in het noorden van Benin, zullen aan de slag moeten als ondernemer. Banen zijn er nauwelijks in deze gemeente. Samen met partnerorganisatie Dedras biedt Woord en Daad op basisscholen in Sinendé de Je Crée Mon Entreprise-training (Ik creër mijn bedrijf), waarin kinderen leren om ondernemend te denken. Twee directeuren van bassischolen vertellen over de trainingen.
26 juni 2023/door Rudolf Mulderij

Kinderen naar school dankzij grotere oogst

‘Dankzij deze grotere opbrengst kunnen wij ook steeds meer voorzien in de schoolbehoeften van onze kinderen en hen voeden,’ vertelt Nafissa Moustapha Ibrahima, voorzitter van de vrouwelijke rijstzaadproducenten van Niaro-ganda in Sinendé. Samen met lokale partners ondersteunt Woord en Daad de gemeenschap in Sinendé. We zetten in op goed onderwijs voor kinderen en jongeren en we ondersteunen hun ouders om hun inkomen te vergroten. De meeste mensen in Sinendé zijn boer. Tijdens trainingen leren de boeren hoe ze hun opbrengst kunnen optimaliseren.
12 april 2023/door Rudolf Mulderij

Blijvende verandering in landbouw

De meeste mensen in Sinendé werken op het land om hun gezin te onderhouden. Vaak hebben ze een kleine akker van enkele hectares waarop ze voedsel verbouwen voor hun gezin en gewassen verbouwen die ze verkopen. Vanuit Familles Fortes ondersteunen we deze boeren om hun inkomen te vergroten. Tijdens trainingen leren de boeren hoe ze hun oogst kunnen optimaliseren. We zien dat de boeren die de training in de praktijk brengen fors meer oogsten dan voorheen.

Samenwerken in coöperaties

Een volgende stap is het opbouwen van de keten. Als de boeren samenwerken in coöperaties kunnen ze gezamenlijk een beter inkomen verdienen. In 2021 hebben we verschillende workshops georganiseerd voor de boeren. Deze workshop werd bezocht door 28 leiders uit de gemeenschap (waaronder 10 vrouwen). Zij verbouwen soja, rijst of hebben kleinvee.

Daarnaast bouwen we een netwerk van 20 coöperaties. Er werden vijf nieuwe coöperaties opgestart naast de vijf bestaande boerengroepen. Voor de resterende tien coöperaties werden wel de eerste stappen gezet, maar is het proces om de boerengroepen formeel te starten nog niet afgerond.

Microkrediet

Tot slot brengen we de boeren in contact met organisaties die microfinanciering aanbieden. 398 boeren schreven zich in voor een kleine lening. Ze gebruiken het geld om aan het begin van het seizoen bijvoorbeeld zaad te kopen. Daarmee investeren ze in hun oogst. Na verkoop van de oogst lossen de boeren de lening af. Op die manier werken we aan een blijvende verandering in de gemeenschap.

Investeren in zaadteelt

Bij de start van het seizoen in 2021 was er een gebrek aan zaad op de markt. De schaarste aan rijst- en sojazaad werkte ook door in het project. We ondersteunden boeren om binnen Sinendé zaad te verbouwen. Daarmee werken de boeren vooruit op het volgende seizoen. Tegelijk zagen we veel handelaren uit Nigeria die Sinendé bezochten om onder andere soja te kopen. Die grote vraag is positief voor de boeren, al stelde de regering uiteindelijk een exportverbod op agrarische producten in.

Resultaten

343 boeren passen de training toe op hun bedrijf

50 ‘voorbeeldboeren’ zijn getraind in verbeterde productiemethoden voor rijst, soja, groenten en kleinvee

1.127 boeren zijn getraind en gecoacht door de 50 voorbeeldboeren

20 boerencoöperaties zijn ondersteund

Impact Covid-19:  Lagere prestaties en meer schoolverlaters

Vorig jaar zetten we een enquete uit om de leerprestaties van kinderen te onderzoeken. Aan het onderzoek deden vooral docenten mee (68% van de deelnemers). Daarnaast vulden ook medewerkers van overheidsdiensten de vragenlijst in. De uitkomst van het onderzoek laat zien hoe groot de uitdaging is en hoever onder andere de impact van de coronapandemie reikt.

Lagere prestaties

Iets meer dan 70% van de ondervraagden geeft aan dat de leerlingen in het schooljaar 2020-2021 minder goed presteren dan in het voorgaande schooljaar. Daarvoor worden twee belangrijke oorzaken aangewezen, die  met elkaar samenhangen. De beslissing van de overheid om alle kinderen over te laten gaan, ongeacht hun prestaties, is volgens de meeste deelnemers de belangrijkste reden voor de achterblijvende prestaties. Daarnaast wijzen zij op de coronapandemie. Tijdens de pandemie waren de scholen vier maanden gesloten.

Schoolverlaters

Een ander belangrijk thema in het onderzoek was schoolverlaters. Volgens de deelnemers is dat één van de grootste uitdagingen waar het onderwijs in Sinendé voor staat. Er is één oorzaak waardoor kinderen stoppen met school die met kop en schouders boven andere oorzaken uit steekt: werk. De kinderen blijven thuis om hun ouders op het land te helpen. Ook zien we dat kinderen vertrekken naar buurlanden, vooral Nigeria, om daar te werken in onder andere de landbouw. Dat is een risicovolle reis die deze kinderen maken met mogelijk ernstige gevolgen.

Investeren in onderwijskwaliteit en preventie

Vanuit Familles Fortes gaan we met deze twee conclusies aan de slag. Enerzijds is het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en de achterstand die kinderen hebben opgelopen weg te werken. Anderzijds blijven we inzetten op bewustwording onder ouders over het belang van onderwijs voor hun kinderen. Via de moedercomités worden ouders waarvan de kinderen niet op school zijn, gestimuleerd om hun kinderen weer naar school te laten gaan. Voor kinderen die naar het buitenland vertrokken zijn is dat lastiger, maar hier zetten we in op preventie.

Resultaten

1.955 basisschoolkinderen kregen schoolboeken en extra lessen

9.296 kinderen kregen les over gezondheid (hygiëne, kleding, voeding)

36 moedercomités worden ondersteund

510 jongeren (15-35 jaar) volgden een ondernemerschapstraining

347 bedrijfjes van jongeren actief in Sinendé

250 jongeren zijn doorverwezen naar Agri Job Booster Benin

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring