Familles Fortes (update mei 2022)

Familles Fortes bouwt samen met de inwoners van Sinendé aan sterke families. Families waarin de kinderen goed onderwijs krijgen op school, de jongeren kunnen bouwen aan hun toekomst en ouders voldoende geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. In deze rapportage blikken we terug op 2021. Een jaar waarin we mooie resultaten bereikten, maar waarin vooral in het onderwijs ook de impact van de coronacrisis doorwerkte.

We trainden 50 modelboeren. Deze boeren brengen de kennis uit de trainingen over aan 1.127 andere boeren in de dorpen waar ze wonen. Op die manier bereiken we grote aantallen boeren en kan iedereen in het dorp zien hoe de trainingen bijdragen aan een grotere opbrengst. Daarnaast onderzochten we de situatie in het onderwijs. Daaruit kwamen twee complexe conclusies: de kinderen presteerden in schooljaar 2020/2021 minder goed dan daarvoor en er zijn meer schoolverlaters. Met beide uitdagingen gaan we aan de slag.

2022 startte traditiegetrouw met de Werelddag. Tijdens dit online evenement stond onder andere Familles Fortes in de schijnwerpers. Heeft u het evenement gemist? Bekijk het terug via de link hiernaast!

Terugkijken: Werelddag 2022 – Zichtbare Zegen

Schooldirecteur ziet prestaties kinderen verbeteren

‘Deze verschillende vormen van ondersteuning hebben een positief effect gehad op de schoolresultaten van de leerlingen bij de verschillende examens.’ Schooldirecteur Raoufou Isdine Radji uit Sinendé hoeft niet na te denken over de impact van Familles Fortes op de leerprestaties van de leerlingen. In deze video vertelt hij meer over de ondersteuning.
27 oktober 2022/door Rudolf Mulderij

Werelddelen – de Podcast | Afl 5: van Nieuwerkerk naar Benin

1 juni 2022/door Jacoline de Kruijf

‘Jeugdcriminaliteit en armoede zullen verdwijnen’

In het noorden van Benin, in het dorp Fô-Bouré. Hier woont de familie Tamou. Vader Bourarou (45 jaar) en moeder Anna (35 jaar) hebben een goede opbrengst van het land. Eén van hun zonen volgde een vaktraining en hun jongere kinderen kunnen naar school in het dorp. Bourarou en Anna vertellen over de verandering in hun leven dankzij het project Familles Fortes. ‘Ik ben Familles Fortes dankbaar, zij dragen er aan bij dat we evenwichtige gezinnen hebben in Sinendé.’
19 april 2022/door Rudolf Mulderij

Drie vrienden, één ambitie

Mounirou Moukaila Zakari, Maahir Chabi en Issifou Garba Iliassou, drie vrienden uit het noorden van Benin, staan naast elkaar op hun akker. Mounirou voert het woord, hij spreekt het beste Engels van de drie. Hij vertelt: ‘We zijn vrienden en we hebben dezelfde ambitie, daarom leek het ons een goed idee om samen te werken, zodat we verder kunnen komen.’ De drie vrienden worden hierin gesteund door Familles Fortes. Familles Fortes ondersteunt de gemeenschap in Sinende. In deze video vertelt hij over hun samenwerking en hun ambitie.
11 maart 2022/door Rudolf Mulderij

Blijvende verandering in landbouw

De meeste mensen in Sinendé werken op het land om hun gezin te onderhouden. Vaak hebben ze een kleine akker van enkele hectares waarop ze voedsel verbouwen voor hun gezin en gewassen verbouwen die ze verkopen. Vanuit Familles Fortes ondersteunen we deze boeren om hun inkomen te vergroten. Tijdens trainingen leren de boeren hoe ze hun oogst kunnen optimaliseren. We zien dat de boeren die de training in de praktijk brengen fors meer oogsten dan voorheen.

Samenwerken in coöperaties

Een volgende stap is het opbouwen van de keten. Als de boeren samenwerken in coöperaties kunnen ze gezamenlijk een beter inkomen verdienen. In 2021 hebben we verschillende workshops georganiseerd voor de boeren. Deze workshop werd bezocht door 28 leiders uit de gemeenschap (waaronder 10 vrouwen). Zij verbouwen soja, rijst of hebben kleinvee.

Daarnaast bouwen we een netwerk van 20 coöperaties. Er werden vijf nieuwe coöperaties opgestart naast de vijf bestaande boerengroepen. Voor de resterende tien coöperaties werden wel de eerste stappen gezet, maar is het proces om de boerengroepen formeel te starten nog niet afgerond.

Microkrediet

Tot slot brengen we de boeren in contact met organisaties die microfinanciering aanbieden. 398 boeren schreven zich in voor een kleine lening. Ze gebruiken het geld om aan het begin van het seizoen bijvoorbeeld zaad te kopen. Daarmee investeren ze in hun oogst. Na verkoop van de oogst lossen de boeren de lening af. Op die manier werken we aan een blijvende verandering in de gemeenschap.

Investeren in zaadteelt

Bij de start van het seizoen in 2021 was er een gebrek aan zaad op de markt. De schaarste aan rijst- en sojazaad werkte ook door in het project. We ondersteunden boeren om binnen Sinendé zaad te verbouwen. Daarmee werken de boeren vooruit op het volgende seizoen. Tegelijk zagen we veel handelaren uit Nigeria die Sinendé bezochten om onder andere soja te kopen. Die grote vraag is positief voor de boeren, al stelde de regering uiteindelijk een exportverbod op agrarische producten in.

Resultaten

343 boeren passen de training toe op hun bedrijf

50 ‘voorbeeldboeren’ zijn getraind in verbeterde productiemethoden voor rijst, soja, groenten en kleinvee

1.127 boeren zijn getraind en gecoacht door de 50 voorbeeldboeren

20 boerencoöperaties zijn ondersteund

Impact Covid-19:  Lagere prestaties en meer schoolverlaters

Vorig jaar zetten we een enquete uit om de leerprestaties van kinderen te onderzoeken. Aan het onderzoek deden vooral docenten mee (68% van de deelnemers). Daarnaast vulden ook medewerkers van overheidsdiensten de vragenlijst in. De uitkomst van het onderzoek laat zien hoe groot de uitdaging is en hoever onder andere de impact van de coronapandemie reikt.

Lagere prestaties

Iets meer dan 70% van de ondervraagden geeft aan dat de leerlingen in het schooljaar 2020-2021 minder goed presteren dan in het voorgaande schooljaar. Daarvoor worden twee belangrijke oorzaken aangewezen, die  met elkaar samenhangen. De beslissing van de overheid om alle kinderen over te laten gaan, ongeacht hun prestaties, is volgens de meeste deelnemers de belangrijkste reden voor de achterblijvende prestaties. Daarnaast wijzen zij op de coronapandemie. Tijdens de pandemie waren de scholen vier maanden gesloten.

Schoolverlaters

Een ander belangrijk thema in het onderzoek was schoolverlaters. Volgens de deelnemers is dat één van de grootste uitdagingen waar het onderwijs in Sinendé voor staat. Er is één oorzaak waardoor kinderen stoppen met school die met kop en schouders boven andere oorzaken uit steekt: werk. De kinderen blijven thuis om hun ouders op het land te helpen. Ook zien we dat kinderen vertrekken naar buurlanden, vooral Nigeria, om daar te werken in onder andere de landbouw. Dat is een risicovolle reis die deze kinderen maken met mogelijk ernstige gevolgen.

Investeren in onderwijskwaliteit en preventie

Vanuit Familles Fortes gaan we met deze twee conclusies aan de slag. Enerzijds is het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en de achterstand die kinderen hebben opgelopen weg te werken. Anderzijds blijven we inzetten op bewustwording onder ouders over het belang van onderwijs voor hun kinderen. Via de moedercomités worden ouders waarvan de kinderen niet op school zijn, gestimuleerd om hun kinderen weer naar school te laten gaan. Voor kinderen die naar het buitenland vertrokken zijn is dat lastiger, maar hier zetten we in op preventie.

Resultaten

1.955 basisschoolkinderen kregen schoolboeken en extra lessen

9.296 kinderen kregen les over gezondheid (hygiëne, kleding, voeding)

36 moedercomités worden ondersteund

510 jongeren (15-35 jaar) volgden een ondernemerschapstraining

347 bedrijfjes van jongeren actief in Sinendé

250 jongeren zijn doorverwezen naar Agri Job Booster Benin

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring