Familles Fortes (update okt. 2021)

Familles Fortes bouwt samen met de inwoners van Sinendé aan sterke families. Families waarin de kinderen goed onderwijs krijgen op school, de jongeren kunnen bouwen aan hun toekomst en ouders voldoende geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. In de eerste maanden van 2021 ondersteunden we deze generaties op verschillende manieren.

We ondersteunden bijvoorbeeld boeren om samen te werken in coöperaties en we ondersteunden de coöperaties om de organisatie te professionaliseren. Er zijn vijf nieuwe coöperaties gestart. Deze nieuwe organisaties werden getraind in leiderschap, management, regelmatige betalingen en contributies. De coöperaties zijn een belangrijke schakel voor de ouders om hun oogst te verkopen. Tegelijk kijken we verder en investeren we in de relatie met andere organisaties waar de coöperaties mee samenwerken, zoals zaadleveranciers, verwerkers van landbouwproducten en handelaren in bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen.

In deze rapportage stellen we u voor aan Nafissatou Ibrahim. Zij verbouwt rijst en zag haar oogst verdubbelen. Zakari Mounirou Moukaila studeerde Engelse Taal, maar kon ondanks vele sollicitaties geen baan vinden. Hij ging aan de slag in de groenteteelt. Door de coronasituatie zat Nadiou een tijd lang thuis. Zijn moeder zette hem aan het werk op het land, waardoor hij lessen miste.

Ouders: goede vooruitzichten oogst

Vorig jaar was de gemiddelde oogst per hectare laag. Verschillende periodes van droogte waren daar de oorzaak van. In vergelijking met 2020 belooft 2021 een betere oogst voor de boeren. Het regent de afgelopen maanden gelijkmatiger. Dat stemt positief. Tegelijk is het nog vroeg in het seizoen en kan er nog veel gebeuren voordat de oogst binnengehaald wordt.

De boeren verbouwen vooral soja, rijst en groenten. De laatste maanden komen handelaren uit Nigeria naar Sinendé. Zij willen sojabonen kopen. De verwachting is dat de boeren zullen profiteren van deze grote vraag. Een mogelijk exportverbod op landbouwproducten kan nadelig zijn voor de boeren. De vooruitzichten zijn positief, al zijn de komende maanden bepalend. Ondertussen volgen de boeren trainingen om hun kennis te vergroten.

Keert Nadiou terug naar school na coronamaanden?

Door de coronasituatie zat Nadiou een tijd lang thuis. Zijn moeder zette hem aan het werk op het land, waardoor hij lessen miste. De alleenstaande vrouw kan de hulp van haar 13-jarige zoon goed gebruiken, maar Nadiou is ook één van de beste leerlingen van de klas. De directeur van de school was teleurgesteld. Zou Nadiou in het laatste jaar van de basisschool afhaken?

Kinderen: investeren in onderwijskwaliteit

Samen met de scholen in Sinendé zetten we in op goed onderwijs. Het is mooi om te zien dat de scholen waar we mee samenwerken hoog scoren in de onafhankelijke beoordeling van de overheid. We investeren op verschillende manieren in de kwaliteit. Zo delen docenten extra oefenboeken uit aan de examenleerlingen, zodat die zich goed kunnen voorbereiden op het examen. Op 33 van de 36 scholen waar we mee samenwerken zijn er zelfstudiegroepen opgezet. En op elke school worden lessen gegeven over persoonlijke hygiëne en kleding en de basisregels om ziekte te voorkomen.

Jongeren: training in ondernemerschap

In de eerste helft van dit jaar schreven 510 jongeren zich in voor een training in ondernemerschap. Voor deze training zijn lessen ontwikkeld. De cursus wordt in vier sessies gegeven. De jongeren werden verdeeld over verschillende groepen van 10 tot maximaal 30 jongeren. Na de training ondernemerschap worden de jongeren die verder willen leren in contact gebracht met AgriJob Booster Benin. Woord en Daad ondersteunt samen met lokale organisaties jongeren om in de agrarische sector aan de slag te gaan. AgriJob Booster werkt onder andere in Sinendé, daarom maken we gebruik van de specialistische kennis van dit programma om jongeren verder te ondersteunen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring