Projectupdate uit Sierra Leone (mei 2021)

Hoewel 2020 een uitdagend jaar was voor het rijstproject, konden er mooie resultaten geboekt worden. Onderaan deze pagina presenteren we u graag de ‘harde cijfers’. In januari gaven we al een eerste reflectie op de uitdagingen die het coronajaar met zich meebracht. Tegelijkertijd konden we sinds de start van het project in 2018 duizenden boeren trainen en ondersteunen. Door de goede samenwerking met de fabriek zagen deze boeren hun inkomsten stijgen.

Verandering 2021

Met de start van 2021 vindt er een kleine verandering in de aanpak van het project plaats. De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan en lessen geleerd over de aanpak. Die passen we toe in onze vernieuwde aanpak. De basis van het project blijft hetzelfde: rijstboeren ondersteunen en bouwen aan een eerlijke waardeketen.

Bananenplanten en powertillers

We ondersteunen de boeren met specifieke training voor de regio waar ze in wonen en we investeren in mechanisatie. Zo kunnen boeren in het moerasland hun productie verder vergroten als ze powertillers kunnen inzetten. Door bananenplanten langs de akkers te planten verbetert de waterhuishouding. En door de geoogste rijst goed te drogen, blijft de kwaliteit beter behouden.

Focus op boerinnen

Boerinnen hebben een extra uitdagingen. Zij hebben bijvoorbeeld gemiddeld genomen minder onderwijs genoten in hun leven. Deze boerinnen zijn echter een hoeksteen in hun gezin. Daarom zetten we een duidelijke doelstelling om juist boerinnen te ondersteunen.

One-stop-shop

Om de waardeketen beter te laten functioneren zetten we een one-stop-shop op die als schakel tussen de coöperaties en de fabriek staat. Dat betekent dat boeren via deze one-stop-shop trainingen en bijvoorbeeld rijstzaad aangeboden krijgen en dat de verkoop van de rijst via deze organisatie loopt. Daarmee wordt de rolverdeling duidelijker en kan de fabriek zich focussen op het verwerken en verkopen van de rijst.

Grotere impact

Tot slot willen we de komende jaren toewerken naar een model dat eenvoudig in andere regio’s of op nationaal niveau ingezet kan worden om rijstboeren te ondersteunen. Dat doen we door samen te werken met veel organisaties en kennis met hen te delen. Met een succesvol model dat ook toegepast kan worden in andere regio’s kunnen we op termijn nog meer boeren ondersteunen en een bijdrage leveren aan de voedselzekerheid in Sierra Leone.

Op de vernieuwde projectpagina leest u meer over deze nieuwe aanpak.

doelstellingen 2021-2022

2.000 boeren (60% vrouwen) verhogen hun oogst

One-stop-shop verbindt de schakels in de keten

Een model dat in andere regio’s toegepast kan worden

resultaten 2020

2.000

boeren in het project

1.092

boeren leverden aan de fabriek

20%

omzetgroei t.o.v. 2019

60

spaargroepen gestart

8

nieuwe coöperaties gestart

(totaal 12 boerengroepen)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring