Oogst de toekomst

Dit is de kernvraag die Woord en Daad samen met de lokale partners CTF en Mountain Lion Agriculture aanpakt. De afgelopen jaren steunden we duizenden boeren die aan de rijstfabriek leveren. Ten opzichte van 2019 steeg hun omzet met 20%. In 2020 heeft het Fair Factory Development Fund een investering gedaan in Mountain Lion Agriculture. Daarmee kon de fabriek de productiecapaciteit uitbreiden. Dat biedt kansen voor nog meer boeren om aan de fabriek te leveren.

Boli’s en moerasland

Het projectgebied valt in twee terreinsoorten uiteen: de boli’s en het moeras. De boeren op de boli’s zijn afhankelijk van regen voor de irrigatie. In de droge maanden wordt de grond hard, waardoor ploegen noodzakelijk is. De nationale regering is van plan om voor de boli’s tractoren ter beschikking te stellen. Daarmee kunnen de boeren een groter stuk grond ploegen, waardoor hun productie stijgt. Deze regio is in de zomer gevoelig voor droogte.

In de moerassen is er water genoeg voor irrigatie. Hier zijn overstromingen een uitdaging. Door de akkers niet constant onder water te laten staan, neemt de uitstoot van broeikasgassen (vooral methaan) fors af. En door aan de rand van de akker bananenplanten te planten, beschermen de boeren hun akkers tegen overstromingen. De bananen leveren ook inkomsten op.

In beide gebieden ondersteunen we 1.000 boeren. We bieden hen training om hun oogst te optimaliseren en het land op een duurzame manier te bebouwen.

Extra uitdaging voor vrouwen

Om de positie van vrouwen te verbeteren, wordt in elk district een belangengroep gestart. Deze groepen zetten zich bijvoorbeeld in om de toegang tot landbouwgrond voor vrouwen te verbeteren. Door 1.200 rijstboerinnen te selecteren onderstrepen we de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Spaargroepen bieden kapitaal

In de dorpen zetten we spaargroepen op. Daarmee bouwen de boeren zelf kapitaal op. Ze leggen een deel van hun winst in een geldkist. Dat spaargeld kunnen ze gebruiken voor investeringen of onverwachte kosten. Daarnaast kunnen leden van de groep een lening afsluiten voor investeringen.

Doelstellingen

  • Rijstboeren optimaliseren op duurzame wijze hun opbrengst
  • Boeren zijn lid van spaargroepen om kapitaal op te bouwen

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Fair Rice Sierra Leone is onderdeel van Agrarische ontwikkeling