Projectupdate uit Sierra Leone (nov. 2021)

2021 is anders dan de afgelopen jaren. Met de lessen die we leerden hebben we de aanpak van het project dit jaar aangepast. Tegelijk is het project zo opgezet dat dezelfde aanpak eenvoudig in andere districten toegepast kan worden.

Tractors het land op

Mechanisatie was één van de belangrijke knelpunten voor de boeren. Zeker op de boli’s in het binnenland werd de productie beperkt door het aantal hectare dat de boeren handmatig konden ploegen. Dit jaar heeft de nationale regering in elk district een tractorservice opgezet. De boeren kunnen deze dienst gebruiken om een groter areaal te ploegen, waardoor de productie automatisch stijgt. Dat is goed nieuws voor de voedselvoorziening in het land. Tegelijk zijn we benieuwd wat het effect op de prijs zal zijn op het moment dat de oogst binnengehaald wordt.

Marktdynamiek

In normale seizoenen daalt de prijs altijd in de oogsttijd, omdat er dan meer aanbod is van rijst. Als het grootste deel van de oogst binnen is, stijgen de prijzen doorgaans weer. Die marktdynamiek werkt door in de resultaten van de boeren. Terugkijkend op de eerste maanden van 2021 zien we dat de boeren een mooi resultaat hebben geboekt van gemiddeld 125 euro bruto omzet. Het minimum jaarloon in Sierra Leone staat op 211 dollar (182 euro). Voor de meeste boeren is rijst één van de gewassen die ze verbouwen. Naast de omzet uit rijst, verdienen ze ook geld met het verkopen van andere oogsten.

Nieuwe boeren

Ook zijn in de eerste maanden van dit jaar 1.000 boeren toegevoegd aan het project. De boeren werken samen in boerengroepen. In totaal zijn er 25 boeren leiders (Lead Farmers) aangesteld die hun boerengroep vertegenwoordigen bij de one-stop-shop.

Daarnaast volgden 1.020 boeren een training. Voor de trainingen zijn nieuwe demovelden ingericht waar de boeren in de praktijk kunnen zien wat bijvoorbeeld ‘climate smart agriculture’ oplevert. Met deze manier van landbouw reduceren de boeren hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering.

Toegang tot land

Tot slot zien we mooie ontwikkelingen op het gebied van toegang tot land. In verschillende dorpen zijn bijeenkomsten geweest waar dit thema op de agenda stond. Vaak is de landbouwgrond in de dorpen in handen van een aantal families. Zij kunnen dorpsgenoten het recht geven om op een stuk land te werken. Tijdens deze bijeenkomsten benadrukken we onder andere dat vrouwen ook recht krijgen om op het land te werken.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring