Projectupdate Werk en Opleiding Bangladesh (april 2023)

Samen met partnerorganisatie CSS ondersteunt Woord en Daad jongeren met een vakopleiding. Ook begeleiden we jongeren na de opleiding met het vinden van een baan of het starten van een onderneming. Sinds de coronapandemie is het lastiger geworden voor jongeren om werk te vinden. 2022 was een uitdagend jaar.

In het algemeen zijn er minder vacatures dan verwacht. Ook willen veel bedrijven lagere salarissen betalen. Dat maakt deze banen minder aantrekkelijk voor de jongeren. Die moeilijke situatie draagt bij aan het relatief lage aantal jongeren dat vorig jaar een baan vond. Daarnaast speelt mee dat deze cijfers altijd achterlopen bij het aantal jongeren dat een opleiding afrond, omdat niet alle jongeren kort na de training een baan vinden.

Netwerken

Vanuit de Job & Business Service (JBS) ondersteunen we jongeren om een baan te vinden. In de lastige arbeidsmarkt zetten we in op goede ondersteuning van de jongeren. Met training over het schrijven van een sollicitatiebrief en cv en sollicitatietraining bereiden we de jongeren zo goed mogelijk voor op een baan. Ook blijft de JBS investeren in het netwerk met bedrijven, zodat we goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Meer technisch onderwijs

Binnen het technisch onderwijs in Bangladesh zijn er ook ontwikkelingen. Meer scholen bieden technische opleidingen, daardoor is de meerjarige vakopleiding van CSS minder aantrekkelijk. Samen met CSS zien we dat we het verschil kunnen maken met korte, specialistische trainingen.

Tijdens deze korte trainingen (tot maximaal 1 jaar)  krijgen de jongeren specifieke trainingen in een bepaald vakgebied. Daarmee leren de jongeren alle vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te gaan. Daarnaast bestaat de training uit een life skills training, waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Vorig jaar schreven meer jongeren zich in voor een korte training dan verwacht.

Kans voor partnerorganisatie

Voor partnerorganisatie CSS deed zich in de tweede helft van het jaar een mooie kans voor. De overheid in Bangladesh heeft een project gestart waarbij vakscholen financiële ondersteuning kunnen krijgen. CSS is bezig om deze subsidie aan te vragen. Vanuit Woord en Daad stimuleren we de vakschool om meer financiële ondersteuning in Bangladesh te vinden. Daardoor raakt de vakschool beter ingebed in de lokale context.

Resultaten

2022

487

jongeren ingeschreven voor een vakopleiding of coaching

(doelstelling: 390)

395

jongeren hebben een vaktraining afgerond

(doelstelling: 320)

25

jongeren vonden een baan

(doelstelling: 86)

181

jongeren startten een onderneming

(doelstelling: 214)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring