Waardig werk voor jongeren

Job Booster Bangladesh ondersteunt vrouwen naar een waardig inkomen en werkt aan bewustwording over de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken. Zodat jongeren perspectief krijgen voor de toekomst. Job Booster trainde al 800 vrouwen voor een baan in de fabriek Classical Handmade Products (CHP). De vrouwen leren decoratiematerialen naaien. Ook is er veel aandacht voor soft skills. De cursisten leren over normen en waarden, sociale vaardigheden, gezondheid, vrouwenrechten en de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken. CHP betaalt een goed salaris en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers hebben een hogere levensstandaard dan voordat ze in dienst kwamen. Taslima is één van de vrouwen die een baan vond bij de fabriek. Ze is vastberaden haar kinderen niet uit te huwelijken, maar ze te laten studeren.

Job Booster

Job Booster zal de komende jaren de nieuwe medewerkers voor CHP trainen. Ook willen we samen met partnerorganisaties starten met Job Booster in Khulna en Dhaka. En werken we toe naar de oprichting van een Job Booster Enterprise. Dit is een sociale onderneming die vanuit dezelfde gedachte aan de slag gaat om jongeren te ondersteunen. Op termijn zal Job Booster Enterprise winstgevend zijn, zodat jongeren begeleid worden naar een waardig inkomen.

Doelstellingen

(2023)

  • 1.100 jongeren hebben een baan bij CHP
  • Er staat een consortium waarmee we in 2024 ook jongeren in Khulna en Dhaka ondersteunen
  • Er ligt een plan om Job Booster Enterprise op te starten in Bangladesh

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Job Booster Bangladesh is onderdeel van Werk en Opleiding