Projectupdate Werk en Opleiding Bangladesh (oktober 2023)

In Bangladesh is een baan vinden steeds uitdagender. Als gevolg van de wereldwijde economische ontwikkelingen hebben werkgevers minder ruimte om nieuw personeel aan te nemen. Tegelijk willen de meeste jongeren in hun woonplaats blijven. Ze zijn minder bereid om te verhuizen voor werk. De overheid in Bangladesh ziet deze ontwikkelingen en speelt daar op in door ondernemerschap te stimuleren.

Op de vakschool van CSS zien we die trend ook. Samen met deze vakschool bieden we jongeren een vakopleiding. De jongere generatie in Bangladesh heeft steeds vaker de ambitie om een bedrijf te starten. Dat zien we terug in de interesse in de training op ondernemerschap en het aantal jongeren dat een bedrijf start. In de eerste helft van dit jaar vonden 7 jongeren een baan en startten 73 jongeren een onderneming. Hierbij moeten we de kanttekening maken dat deze jongeren in 2022 hun opleiding afronden. De 166 jongeren die hun opleiding afronden, kregen kort voor de zomer hun diploma.

Nieuwe opleidingen

Om het aanbod in opleidingen te verbreden, startte CSS in 2023 drie nieuwe opleidingen. Met de opleidingen tegelzetter en loodgieter heeft de vakschool een compleet pakket opleidingen in de bouw. Voor deze opleidingen worden twee nieuwe praktijklokalen gebouwd. Daarnaast startte de training ICT freelancer.

Naast de vakinhoudelijke trainingen bereidt de vakschool jongeren voor op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen verschillende trainingen volgen. Jongeren leren bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden en normen en waarden.

Dankzij het contact met bedrijven sluiten de trainingen goed aan op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Indien nodig past de school de lessen aan. Daardoor vinden jongeren sneller een baan. Werkgevers zien de meerwaarde van de jongeren die aan de vakschool geleerd hebben.

‘Deze opleiding heeft mijn leven veranderd’

Faisal Howlader is één van de jongeren die een vakopleiding volgt aan de vakschool in Khulna, Bangladesh. Faisal koos de opleiding ‘General Mechanics’, een brede technische opleiding. Woord en Daad ondersteunt deze vakschool van partnerorganisatie CSS zodat jongeren een goede opleiding kunnen volgen en perspectief hebben op werk. In deze video vertelt Faisal over de opleiding en zijn jeugd.

Resultaten

2022

304

jongeren ingeschreven voor een vakopleiding of coaching

(doelstelling: 380)

166

jongeren hebben een vaktraining afgerond

(doelstelling: 325)

7

jongeren vonden een baan

(doelstelling: 80)

73

jongeren startten een onderneming

(doelstelling: 217)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring