Projectupdate Werk en Opleiding Colombia (mei 2023)

In 2022 zette partnerorganisatie Conviventia weer volop in op herstel van persoonlijke relaties en het opbouwen van netwerken. Die netwerken zijn belangrijk om succes te kunnen hebben. Tijdens de coronajaren was persoonlijk contact met (startende) ondernemers lastig. In 2022 konden deze contacten weer worden opgepakt.

Tegelijk was het wederom een uitdagend jaar vanwege verkiezingen. De nieuwe regering kondigde verschillende nieuwe maatregelen af. Daardoor liep het tekenen van contracten tussen Conviventia en de overheid voor vakonderwijs vertraging op. Het gevolg was dat pas in het najaar nieuwe studenten zich konden inschrijven. In de tweede helft van 2022 schreven 275 jongeren zich in voor een middellange training en 372 jongeren startten met een korte training.

Persoonlijke ontwikkeling

De soft skills training vormt een groot onderdeel van de training die jongeren volgen. Met deze training werken jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling. Thema’s die aanbod komen zijn zelfvertrouwen, communicatie en betrouwbaarheid. Tijdens de trainingen is er ook veel aandacht voor de Bijbel en de relatie van de jongere met God. Na de training geven 8 op de 10 jongeren aan dat hun geloof is verdiept dankzij de training.

Werkgevers en andere scholen zien de meerwaarde van deze training. Zo betaalde een universiteit om deze training aan hun studenten te geven. Ook onderzocht Conviventia de tevredenheid van werkgevers over hun nieuwe medewerkers. Hieruit blijkt dat werkgevers heel tevreden zijn met de kennis van de werknemers. Ook het aanpassingsvermogen en werkhouding worden heel positief beoordeeld. Dat is een mooie conclusie van het onderzoek!

Arbeidsmarkt

Conviventia investeerde veel tijd en energie in de relatie met andere organisaties om samen op te trekken om jongeren naar een baan te ondersteunen. Onze partner werkte samen met onder andere de gemeente van Cartagena en de VN. Dankzij die samenwerkingen konden meer jongeren een baan vinden. De informatie die Conviventia via deze netwerken ophaalt worden ook gebruikt om de vakopleidingen te verbeteren. Daarmee sluit het onderwijs aan op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

De meeste vacatures vonden we vorig jaar in de IT, logistiek, productie en verpakken, verkoop, administratie en boekhouden. In deze sectoren verdienen de jongeren tussen de 193 en 271 euro per maand. Vooral in het laatste kwartaal van 2022 steeg het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Het algemene werkloosheidscijfer daalde onder de 10%. Dat is een positieve ontwikkeling voor de duizenden werklozen in Colombia.

Vluchtelingen aan het werk

Sinds enkele jaren vluchtten veel Venezolanen naar buurland Colombia. Vanuit de Job Booster-aanpak zetten we ons in om ook deze mensen te ondersteunen. We focussen ons vooral op vrouwen en jongeren onder de vluchtelingen. Net als de andere jongeren volgen de vluchtelingen een vaktraining en een life skills training. Vorig jaar namen 47 vluchtelingen een certificaat in ontvangst voor de opleiding boekhouden, IT en verkooptechnieken. Met dat certificaat op zak kunnen de vluchtelingen op zoek naar werk.

Ondernemers

Conviventia voerde gesprekken met banken en de overheid. Daarmee willen we de voorwaarden waaraan jongeren moeten voldoen om een lening te krijgen beter laten aansluiten op de realiteit van de jongeren. Helaas hadden de gesprekken nog niet de gewenste uitkomst. Wel pasten we de financiële training aan zodat de jongeren in hun kennis nog beter aansluiten bij de eisen van banken. In het algemeen wilden minder jongeren een onderneming starten. Het beleid van de nieuwe regering geeft jongeren veel onzekerheid als ze een bedrijf willen starten. Die trend is breder in de samenleving zichtbaar.

Resultaten Vakonderwijs 2022

513 jongeren hebben een vakopleiding afgerond

(doelstelling 2022: 560)

216 jongeren vonden een baan

(doelstelling 2022: 110)

37 jongeren starten een onderneming

(doelstelling 2022: 110)

Resultaten Job Booster 2022

4.489 jongeren hebben een training afgerond

(doelstelling 2022: 4.450)

691 jongeren vonden een baan

(doelstelling 2022: 600)

802 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 800)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring