Projectupdate Werk en Opleiding Colombia (nov. 2022)

Hoe een land er na een crisis uitziet is niet te voorspellen. Dat geldt ook voor Colombia. Na twee zware coronajaren waarin de werkloosheid opliep en de kansen voor ondernemers beperkt waren, zien we in de eerste helft van dit jaar dat er ruimte ontstaat op de arbeidsmarkt. Dat biedt kansen voor jongeren. Dankzij uw steun konden we jongeren trainen en begeleiden naar een baan of ondernemerschap. In deze rapportage blikken we terug op de periode januari tot en met juni 2022.

Einde lockdowns en verkiezingen

De eerste helft van 2022 zijn er verschillende ontwikkelingen in Colombia die invloed hebben op de arbeidsmarkt en de kansen voor startende ondernemers. In de eerste plaats is het positief dat de samenleving uit de situatie van lockdowns kwam en mensen elkaar weer konden ontmoeten. We zien dat er in verschillende sectoren weer kansen zijn voor jongeren om aan het werk te gaan.

Daarnaast waren er begin dit jaar verkiezingen. De nieuwe regering kondigde een aantal hervormingen aan. Die plannen zorgen voor onzekerheid voor de toekomst bij ondernemers. Die onzekerheid wordt versterkt door de stijgende prijzen. Tot slot komen er vluchtelingen aan in Colombia. Zij gaan ook op zoek naar werk, wat de arbeidsmarkt onder druk zet.

Jongeren ondersteund

Tegen deze achtergrond werkten Woord en Daad en Conviventia samen aan kansen voor jongeren. Kansen om een vak te leren en een baan te vinden of een onderneming te starten. Ook ondersteunden we jonge ondernemers om na de coronajaren hun bedrijf weer op te bouwen en te versterken. We ondersteunden zo’n 1.500 jongeren met een vaktraining of -opleiding. Enkele honderden jongeren ondersteunden we naar een inkomen als werknemer of ondernemer.

Groeisectoren

Net als vorig jaar zien we commercie, IT en communicatie en industriële sector als groeisectoren. Ook blijkt dat de soft skills trainingen heel belangrijk zijn. Tijdens deze lessen leren de jongeren onder andere sociale vaardigheden en Bijbelse principes. Werkgevers geven in een onderzoek aan dat alle jongeren in teamverband kunnen werken. 97% van de werkgevers geeft aan dat de jongeren de technische vaardigheden hebben om het werk te doen en met materialen en machines te werken. Een even groot percentage stelt dat de jongeren goed in staat zijn problemen op te lossen en effectief te communiceren.

Micro-ondernemingen starten en laten groeien in Colombia

Als er nauwelijks banen zijn, is een onderneming starten eigenlijk de enige optie om een inkomen te verdienen. Maribel Rios Gonzales (46 jaar) wil graag zo’n onderneming starten. Mauricio Rolando Pineda (35 jaar) is een succesvolle ondernemer die zijn bedrijf verder wil ontwikkelen.
9 november 2023/door Rudolf Mulderij

Luis en Lisbeth zien Gods hand in hun levens

Bogota, de hoofdstad van Colombia, ligt ingeklemd tussen bergen. Buitenwijken krullen tegen de bergen op. De stad groeit over de grenzen van de hoogvlakte waarop de miljoenenstad is gebouwd. De drukke stad is het thuis van Lisbeth Cardenas Villamizar (42 jaar) en Luis Antonio Ferrero (58 jaar). Luis is geboren en getogen in de stad, Lisbeth kwam als peuter met haar moeder in de stad wonen. Allebei ervoeren ze Gods bemoeienis met hun leven.
26 juni 2023/door Rudolf Mulderij

Colombiaanse jongeren vinden werk dankzij netwerkbijeenkomsten

Netwerken met bedrijven is een belangrijke sleutel tot succes om jongeren naar een inkomen te ondersteunen. In Soacha, Colombia, organiseerde partnerorganisatie Conviventia vorig jaar meerdere netwerkbijeenkomsten. De netwerk events hebben de naam Expo Xua gekregen. In totaal zijn er drie evenementen georganiseerd. Elk evenement rond een ander thema.
6 maart 2023/door Rudolf Mulderij

‘Alles wat ik leerde, pas ik toe in mijn werk’

Afstuderen aan de universiteit levert niet direct een baan op. Dat ontdekte Jhosef Eduardo Meza (29 jaar) uit Colombia. Ondanks een moeilijke kindertijd werkte hij hard om zijn diploma te halen. Na zijn afstuderen in 2020 lagen de banen niet voor het oprapen. Jhosef vertelt over zijn leven en hoe hij toch een baan vond.
16 januari 2023/door Rudolf Mulderij

Vakonderwijs

114 jongeren die in 2021 hun opleiding afsloten, ontvingen hun diploma. Net als 229 jongeren die in de eerste helft van dit jaar hun training afsloten. Tegelijk startte een nieuwe groep studenten met een vakopleiding of -training. De vakschool in Cartagena biedt twaalf opleidingen aan. Op de vakschool in Bogotá kunnen de jongeren kiezen uit acht opleidingen. Daarnaast bieden beide scholen zeven korte trainingen aan. In totaal schreven 327 jongeren zich in voor een middellange opleiding en startten 25 jongeren met training.

Aan het werk

Na de opleiding of training gaan de jongeren aan het werk. 86 jongeren kregen een baan aangeboden aan het einde van hun stageperiode. Nog eens 41 jongeren vonden een baan binnen drie maanden na het afronden van de opleiding.

De jongeren worden alleen geplaatst bij formeel geregistreerde bedrijven die de Colombiaanse arbeidswet volgen. Daarmee hebben de jongeren een waardige arbeidsplaats. Gemiddeld verdienen de jongeren tussen de 224 en 269 euro per maand.

343 jongeren hebben een vakopleiding afgerond

(doelstelling 2022: 560)

130 jongeren vonden een baan

(doelstelling 2022: 158)

27 jongeren starten een onderneming

(doelstelling 2022: 158)

Job Booster

Na twee coronajaren waarin een aantal activiteiten niet door konden gaan, startte Job Booster in de eerste helft van dit jaar opnieuw met deze activiteiten. Zo werd het samenwerkingsplatform in Soacha versterkt. Samen met de leden werd een plan opgesteld hoe dit platform verder ontwikkeld zal worden.

Aan het werk

In de eerste maanden van dit jaar vonden 74 jongeren een baan dankzij ondersteuning vanuit Job Booster. Zij gingen vooral aan de slag als medewerkers in de commercie, productie en logistiek en zorg. Met deze functies verdienen de jongeren gemiddeld tussen de 224 en 313 euro per maand.

Startups

Dit jaar ondersteunde Job Booster 264 jonge ondernemers. Een grote uitdaging is de toegang tot financiën. Van alle jonge ondernemers die Job Booster ondersteunt heeft 35% de kans om een lening af te sluiten. Met dat geld kunnen ze investeren in materialen of machines om hun onderneming op te bouwen. Dankzij de samenwerking met banken en instellingen die ondernemers ondersteunen, konden de jongeren hun positie versterken. De ondersteunde jongeren zagen hun omzet met 10% stijgen. Gemiddeld noteren de ondernemers een omzet tussen de 96 en 336 euro.

1.248 jongeren hebben een training afgerond

(doelstelling 2022: 4.450)

74 jongeren vonden een baan

(doelstelling 2022: 600)

264 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 1.200)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring