Projectupdate Job Booster Tsjaad (mei 2023)

Werken, dat willen jongeren in Tsjaad wel, maar vacatures zijn er nauwelijks en ondernemen schrikt hen af. Job Booster ondersteunt jongeren naar een baan of het starten van een onderneming. In 2022 ondersteunden we honderden jongeren met het vinden van een baan, starten van een onderneming, of doorgroeien als ondernemer. Dat resultaat konden we alleen bereiken dankzij uw trouwe steun. In deze rapportage blikken we terug op 2022.

Samen met de partnerorganisaties Yali, GenABCD en Job Booster Enterprise begonnen we het jaar met een campagne om jongeren uit te nodigen hun idee te presenteren. Uit de ingezonden voorstellen selecteerden we 150 jongeren voor het training en coachingstraject. Daarmee legden we de lat drie keer zo hoog als in 2021.

Terugkijkend is die doelstelling niet volledig gehaald. In totaal volgden 119 jongeren een training. Deze jongeren leren in vier modules om hun idee uit te werken tot een ondernemingsplan. Ook voor de coaching zetten we in op 150 startende ondernemers. Aan het einde van het jaar stond de teller op 81 jonge ondernemers die gecoacht zijn. Dat is minder dan de doelstelling. Ondanks herhaalde oproepen melden zich onvoldoende jongeren die aan de criteria voldoen.

Bank

Een grote uitdaging voor de startende ondernemers is het startkapitaal. Vaak vallen jongeren terug op hun eigen spaargeld of onderhandse leningen bij familie en vrienden om investeringen te doen. De bedragen die ze dan kunnen investeren zijn klein. Dat remt de groei van hun ondernemingen.

Dankzij een samenwerking van de Job Booster-onderneming en een lokale bank kunnen jongeren een lening afsluiten bij deze bank. We trainden 37 jongeren om aan de voorwaarden te voldoen de bank stelt. Eind 2022 werden alle documenten en formulieren ingediend bij de bank. Momenteel doorlopen deze leningaanvragen het proces bij de bank en is er nog geen duidelijkheid over de leningen.

Ook de overheid ziet kansen voor jonge ondernemers. Zij heeft een fonds waar jongeren een aanvraag kunnen indienen. Job Booster trainde 117 jongeren die sinds 2019 zijn ondersteund hoe ze een aanvraag voor dit fonds kunnen doen. Bij het opstellen van de jaarrapportage was nog niet duidelijk hoeveel jongeren daadwerkelijk een aanvraag hebben ingediend en hoeveel aanvragen er zijn goedgekeurd.

Loondienst

Voor de meeste jongeren liggen er kansen als ondernemer. Daarnaast ondersteunt Job Booster ook een kleiner aantal jongeren naar een baan. In december 2021 organiseerde Job Booster een evenement. Na dit evenement kregen tien jongeren een stageplaats bij een Tsjaadse bank.

Net als voor de jonge ondernemers startten we met een campagne om werkzoekenden zicht e laten melden. Deze jongeren schrijven zich in bij Job Booster. Vanuit deze database kunnen we geschikte kandidaten selecteren voor bedrijven. Daarnaast bieden we de jongeren een training. Van de 180 inschrijvingen volgden 125 jongeren een training en begeleiding.

Deze ondersteuning aan werkzoekende jongeren geven we in nauwe samenwerking met het Ministerie van Jeugd en Ondernemerschap vorm. Loopbaanadviseurs coachen de jongeren in het vinden van werk. In deze periode vonden drie jongeren een baan.

Netwerken en evenementen

Naast de ondersteuning aan jonge ondernemers en werkzoekenden organiseert Job Booster gedurende het jaar verschillende evenementen. Een aantal evenementen heeft als doel om met grotere organisaties samen te werken op het gebied van jeugdwerkgelegenheid. Zo organiseerden we de Salon (Auto)Emploi Jeunes. Met dit evenement willen we een brug slaan tussen werkzoekenden en werkgevers en tussen startende ondernemers en organisaties die hen kunnen ondersteunen. Deze bijeenkomst werd geopend door de staatssecretaris van Jeugd en Ondernemerschap.

Een ander type evenement is Boost’Tea. Deze bijeenkomsten wordt maandelijks georganiseerd en heeft als doel om van elkaar te leren. Elke bijeenkomst heeft een ander thema en onder het genot van Tsjaadse groene thee kunnen de jongeren deelnemen aan werksessies. Enkele thema’s die op de agenda stonden zijn: financiële wetgeving en de kansen voor startups, internet en digitalisering, en relatie opbouwen met een bank.

Van heel andere aard is de ‘Chad Local Products Market’, waarvan Job Booster één van de organisatoren is. Deze markt biedt ondernemers een mogelijkheid om zich te presenteren en zaken te doen. Dat is een mooie kans voor startups om nieuwe klanten te werven en hun product te promoten.

Resultaten

jan. – juli 2022

272

jongeren (99 vrouwen) getraind

37

jongeren (12 vrouwen) schreven een ondernemingsplan

109

jongeren (41vrouwen) startten een onderneming

20

jongeren (7 vrouwen) vonden een baan

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring