Kickstarter voor jonge ondernemers

Veel jongeren in Tsjaad hebben een goede opleiding gevolgd, maar werk is er nauwelijks. In het straatarme land liggen banen niet voor het oprapen. Ondernemer worden is eigenlijk de enige optie. Sinds 2019 ondersteunt Job Booster deze jongeren bij het starten van een onderneming.

Ondernemerschap

Samen met de jongeren werken we hun ondernemingsplan uit. De jongeren doen bijvoorbeeld een marktonderzoek. Ook bieden we aanvullende trainingen in ondernemerschap en life skills. De eerste maanden worden de startende ondernemers gecoacht door ervaren ondernemers. We streven er naar dat er (op termijn) gemiddeld twee werkplekken ontstaan bij de bedrijven.

Werk voor jongeren

In de fragiele arbeidsmarkt in N’Djamena is het lastig om succesvol te bemiddelen naar banen. Job Booster ondersteunt jaarlijks een aantal jongeren naar een baan via het netwerk dat we hebben opgebouwd met ondernemers. Toch zien we dat de meeste jongeren een onderneming starten. Elke jonge ondernemer betaalt voor de training en coaching. Dat geeft de jongeren waardigheid en het onderstreept dat we hen zien als ondernemers.

Bekijk het verhaal van Honoré Der

Doelstellingen

  • Jongeren starten succesvol een onderneming
  • Succesvolle startups groeien door naar mkb
  • Werkloze jongeren vinden een baan

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Job Booster Tsjaad is onderdeel van Werk en Opleiding