CompanyKids

Met uw bedrijf investeren in de toekomst van kinderen? Dit kan via CompanyKids, het unieke sponsoringprogramma voor bedrijven. Voor Ç 160,- per maand steunt u een groepje van vijf kinderen. Zij ontvangen dagelijkse zorg en christelijk onderwijs.

Als CompanyKids-sponsor draagt u voor € 160,- per maand voor vijf kinderen bij aan:

  • Kwaliteitonderwijs, van peuteropvang tot middelbare school en vakonderwijs
  • Christelijke normen en waarden voor (niet-christelijke) kinderen
  • Goede voeding zoals een warme maaltijd op school
  • Kleding, twee keer per jaar
  • Medische zorg, o.a. vitamines, vaccinaties en tandheelkundige hulp

Dit alles betekent voor de ouder(s) van kids minder zorgen en een flinke lastenverlichting.

De CompanyKids uit Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, India en Sierra Leone* zitten op de lagere school. De 'kids' uit Ethiopië volgen beroepsonderwijs. Dit zijn jongeren van 16 jaar en/of ouder.

Bij aanmelding voor CompanyKids ontvangt u een groepsfoto van de kinderen in wissellijst (formaat 45 x 70). Jaarlijks ontvangt u een nieuwe (kleinere) groepsfoto en een kort voortgangsverslag van ‘uw CompanyKids'.

Meer informatie?

Neem per mail contact op met unit Bedrijven of telefonisch via 0183-611800. Wist u dat de fiscus meebetaalt? Informeer bij uw belastingadviseur.

Maakt u van uw bedrijf een zaak van kinderen? Kijk dan snel welke sponsorkinderen beschikbaar zijn.

*De kosten voor onderwijs en andere voorzieningen zijn in Sierra Leone lager dan in andere landen, daarom zorgt u daar voor 160 euro voor tien kinderen.