Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk voor Woord en Daad

Woord en Daad is in het verleden als vrijwilligersorganisatie ontstaan. Zowel de vrijwilligers als de medewerkers van Woord en Daad werken op een professionele manier aan het doel: het realiseren van duurzame verandering voor mensen in armoede. Vrijwilligers zijn onze oren, ogen en handen in het hele land en zeer waardevol als het gaat om de worteling van de organisatie in de achterban. Ze dragen bij aan de continuïteit van het werk en vergroten de bekendheid van Woord en Daad in Nederland.

Vrijwilligers bieden hun kennis en diensten aan vanuit allerlei sectoren en op vele vakgebieden. Vrijwilligerswerk bij Woord en Daad is onverplicht en onbetaald, maar wel gestructureerd en niet vrijblijvend. Vrijwilligers worden goed begeleid en ingewerkt. Ze ontvangen geen honorarium maar wel reis- en onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten.

Vrijwilligersgroepen (netwerk vrijwilligers)

In Nederland zijn in totaal 90 vrijwilligersgroepen (inclusief een aantal jongerengroepen) waarbinnen mensen actief zijn die vrijwillig activiteiten organiseren en zich inzetten om projecten (financieel) te ondersteunen. Deze groepen zijn georganiseerd in netwerken van comités, kringloopwinkels en verkooppunten. Voor deze netwerken is een uitgebreid ‘Handboek Vrijwilligersnetwerken’ beschikbaar.

Kantoorvrijwilligers

Kantoorvrijwilligers werken vanuit hun professie en competenties samen met collega’s van Woord en Daad op kantoor in Gorinchem. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna alle geledingen van de organisatie. Met deze vrijwilligers wordt een takenpakket afgesproken, wordt een vrijwilligerscontract getekend, en worden evaluatiegesprekken gevoerd. Onder de kantoorvrijwilligers zijn ook vertalers, die op een professionele manier vanuit het Nederlands vertalen in een buitenlandse taal. Voor alle vrijwilligers is een ‘Vrijwilligershandboek’ beschikbaar. Vacatures voor vrijwilligers worden op de website van Woord en Daad gepubliceerd.

Advies- en klankbordgroepen

Om feedback te ontvangen van onze achterban en donateurs, nemen vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen als vrijwilliger deel in een adviesgroep, die 3 of 4 keer per jaar met medewerkers van kantoor vergaderen. Zij leveren input op het beleid van Woord en Daad en de communicatie richting de achterban (Adviesgroep particulieren, Adviesgroep Bedrijven).

Ook het werk van de leden van de Raad van Toezicht en van een aantal zakelijke vrijwilligers en stakeholdersgroepen gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daarnaast werken er diverse experts mee in projectteams, om een specifieke deskundigheid aan het project toe te voegen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring