We gaan onze achterban optimaal betrekken in het werk dat we doen. Voor onze netwerken van toegewijde vrijwilligers, individuele sponsors, bedrijven, kerken, tweedehandswinkels en strategische partners willen we hét kanaal zijn en blijven om praktisch handen en voeten te geven aan naastenliefde en gerechtigheid. Om dit te doen investeren we in interactieve samenwerking: aandachtig luisteren naar de drijfveren en voorkeuren van onze achterban en partners, proactief feedback verzamelen en verbondenheid teweegbrengen. Het doel is om impact te creëren via de verschillende samenwerkingsverbanden: impact in het Zuiden en in het Noorden.

Verbondenheid teweegbrengen

De inhoud van ons werk staat centraal in de relatie met onze achterban. We gaan mensen verbinden door de gedeelde dromen van mensen ver weg en dichtbij. Zo direct mogelijk, in online en offline communities, werken we aan wederzijds begrip. Wensen en behoeften van stakeholders in Noord en Zuid wegen we, en brengen we samen. Terwijl we gezamenlijk optrekken om onze gedeelde droom te bereiken, leggen we de complexiteit van het werk uit en vertellen we de verhalen over hoe levens en systemen veranderen.

Ervaringen creëren

Een directe ontmoeting van onze achterban met partners en doelgroepen uit onze programma’s zorgt voor impact aan beide kanten. De komende jaren gaan we (online) evenementen organiseren die de verbinding uit de eerste hand met ons werk in het Zuiden heel laagdrempelig maken.

Offline evenementen blijven belangrijk om de ‘projectgemeenschappen’ waarmee supporters verbonden zijn te ervaren. We organiseren een jaarlijkse dag voor onze achterban (de Woord en Daad Werelddag), regelmatige regionale sponsorevenementen en een jaarlijks zakelijk evenement om zakelijke donateurs te verbinden en te inspireren. Het groeiend aantal kringloopwinkels biedt ruimte voor een Woord en Daad-beleving, lokale gemeenschapsopbouw en middelen om een circulaire economie te bevorderen.

Feedback vragen

We waarderen en verzamelen proactief de ideeën en feedback van onze supporters en partners. Feedback wordt georganiseerd via adviesplatforms voor sponsors, bedrijven en een nieuw breed feedbackplatform, inclusief een pool voor jongeren.

Een voortdurende online dialoog gecombineerd met fysieke ontmoetingen levert input voor strategische keuzes. Met strategische partners onderhouden we open communicatielijnen over de directe ‘projectgemeenschap’ en organisatorische ontwikkelingen. We volgen de kringloopwinkels op de voet om te horen hoe we processen kunnen verbeteren en kansen kunnen benutten. Vanwege de verscheidenheid aan feedbackkanalen gaan we investeren in een centrale aanpak om signalen en trends te combineren en te interpreteren over de diverse segmenten van onze achterban heen. Feedback van onze kernpartners in het Zuiden wordt elke twee jaar verzameld en feedback van doelgroepen over de toegevoegde waarde van onze projecten wordt eens in de vijf jaar verzameld, of wanneer projecten zijn afgerond.