Als rentmeester op aarde

‘Het zijn de kwetsbaren in de samenleving die hard geraakt worden’. Dat zien we nu, tijdens de wereldwijde coronapandemie, niet voor het eerst. Neem de droogte in de hoorn van Afrika, of de overstromingen in Zuidoost-Azië. Het klimaat verandert wereldwijd en juist de allerarmsten voelen dit het meest.

Vanuit onze Bijbelse opdracht om als rentmeester op aarde te zijn, wil Woord en Daad in de komende beleidsperiode werken aan de weerbaarheid van de mensen in onze projecten. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door aangepaste landbouwmethoden in Sierra Leone, training en stormwaarschuwingssystemen in de Filipijnen en het tegengaan van kusterosie en ontbossing in West-Afrika.

Onze aanpak

Samen met onze partners willen we werken aan klimaatweerbaarheid. Bekijk in dit korte filmpje waarom en hoe wij dat gaan doen.

Meer informatie over klimaatweerbaarheid?

Voor een persoonlijke toelichting of een presentatie, neem contact op met onze programmaleider.

Antonie Treuren Programmaleider Agrarische ontwikkeling