Duurzame verandering

Het is inmiddels een bekende term: systeemverandering. Maar wat bedoelen we daar als Woord en Daad mee en waar willen we naartoe? We werken met dit thema omdat we de grondoorzaken die mensen in armoede houden willen beïnvloeden. Om die grondoorzaken aan te pakken moet je meerdere groepen uit de maatschappij op meerdere niveaus bereiken. Overheden, sector organisaties (denk aan onderwijsadvies-organisaties, coöperaties, etc.), gemeenschappen en uiteindelijk individuele personen staan allemaal in relatie tot elkaar. In het systemisch denken zijn al deze relaties van belang, als een soort ‘radartjes’ die samen draaien en invloed uitoefenen. Ten goede, of in het geval van armoede: ten slechte. Deze relaties, deze radartjes, beïnvloeden kan zorgen voor een blijvende verandering voor mensen die leven in armoede.

Waardengedreven systeemverandering

Als Woord en Daad vinden we het belangrijk om deze aanpak te verbinden met onze kernwaarden. Met ‘Waardengedreven systeemverandering’ bedoelen we dat ons handelen en de verandering die we daarmee willen bewerkstelligen, helemaal doordrongen zijn van onze kernwaarden. Kernwaarden die hun basis vinden in onze christelijke identiteit. In elk van onze programma’s vertalen we deze waarden concreet naar de context, waarmee we ons in de sector positioneren. Juist met een groeiend netwerk aan betrokken partners geeft dit ons een basis om de dialoog aan te gaan over onze waarden en identiteit.

Sterke partnerschappen

De kracht van Woord en Daad schuilt in de partnerschappen die zij aangaat met een breed spectrum aan maatschappelijke, zakelijke en politieke partners. Deze partnerschappen (vaak in de vorm van consortia) zijn een voorwaarde om te kunnen werken aan systeemverandering. Vanuit Woord en Daad is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van sterke en efficiënte partnerschappen. Lees meer hierover

Meer informatie over dit beleidsthema?

Voor een persoonlijke toelichting of een presentatie over systeemverandering en onze aanpak, neem dan met mij contact op.

Jacob Jan Vreugdenhil Programmaleider Duurzaam Water