Waarom open data?

Wereldwijd zijn talloze organisaties actief op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Al die organisaties hebben hun eigen werkwijze, projecten en bestedingen. Door gebruik te maken van open data wordt het makkelijker om in te zien welke organisaties waar actief zijn, op welke manier, en hoeveel geld er wordt besteed. Woord en Daad ondersteunt dit initiatief en gelooft dat het delen van informatie leidt tot betere samenwerking, en meer positieve impact.

Wat is IATI?

IATI (International Aid Transparancy Initiative) is een initiatief voor het openbaar maken van informatie rond ontwikkelingssamenwerking. Deze standaard voor open data is in 2008 gelanceerd tijdens een conferentie in Accra, Ghana. Wereldwijd zijn er steeds meer overheden, fondsen en ontwikkelingsorganisaties die de IATI-standaard gebruiken. Eind 2016 waren er ruim 500 organisaties die samen informatie over ruim $146 miljard aan bestedingen publiceerden. Daarmee kunnen burgers, media, overheden en collega-organisaties beter inzicht krijgen in wat er gedaan wordt en ook steeds meer welke resultaten ermee bereikt worden. Bekijk voor een uitleg van IATI en open data ook onderstaand (Engelstalig) filmpje.

Wat doet Woord en Daad?

Vanaf april 2016 publiceert Woord en Daad ieder kwartaal een set nieuwe IATI-gegevens. Naast basale projectinformatie, zoals in welke landen en met welke partnerorganisaties we werken, is Woord en Daad met ingang van mei 2017 ook gestart met het publiceren van resultaten. In het implementation schedule staat meer informatie over welke data Woord en Daad publiceert. Er is echter ook informatie die we om bepaalde redenen bewust niet openbaar maken. De onderbouwing daarvan hebben we vastgelegd in een exclusion policy.

Hoe kan ik de gegevens inzien?

De IATI dataset is te downloaden via de databank van IATI. Daarmee is de informatie voor iedereen in te zien, hoewel nog wel een vertaling moet worden gemaakt vanuit het XML-format naar leesbare informatie. Hiervoor zijn verschillende (online) toepassingen beschikbaar zoals d-Portal.org. Via de zogenoemde license geeft Woord en Daad iedere geïnteresseerde toestemming om de data te gebruiken. Het is de ambitie om IATI-gegevens ook te gebruiken voor eigen toepassingen, bijvoorbeeld het visualiseren van de data op onze website.

Meer weten? Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of na bestudering van de IATI-dataset? Neem dan contact met ons op.