Vrijwilligerswerk buitenland

Wil jij je graag als vrijwilliger inzetten in het buitenland? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we heel terughoudend zijn bij verzoeken daarvoor. Daar kiezen we voor om twee redenen:

  1. ls Woord en Daad hebben we geen eigen landenkantoren in de landen waar we werken maar werken we daar met zelfstandige partnerorganisaties. Dat betekent dat we niet kunnen besluiten voor deze organisaties of er mogelijkheden zijn om een project voor korte of langere tijd te bezoeken. Dat zouden we aan hen moeten voorleggen, maar vaak zien we dat dit niet tot iets leidt omdat het van hen qua organisatie en begeleiding veel vraagt wat ze in de praktijk niet kunnen bieden. Tegelijk sluit deze werkwijze erg aan op onze visie: we willen dat er zoveel mogelijk lokaal gebeurt en er maximaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten en talenten van de mensen lokaal.
  2. Het type projecten waarin Woord en Daad participeert is vaak complex. Dat maakt het lastig om voor een relatief korte tijd ergens bij betrokken te zijn omdat het inlezen en doorgronden van de projecten al vaak de nodige tijd kost.

Vrijwilligerswerk

  • Uren in overleg
  • Reageer nu
Direct solliciteren Contact opnemen
Tosca van Beek HR-medewerker
0183-611800 HRM stage en vrijwilligerswerk