Zuidelijk leiderschap

Het Benkadi-project is een strategisch partnerschap tussen organisaties uit het Noorden en het Zuiden, waarbij de inwoners van vier Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali, worden betrokken bij beleidsvorming, planning en uitvoer met betrekking tot het omgaan met klimaatverandering in hun land.

Het Benkadi-project is bijzonder omdat vanaf de start is gekozen om het leiderschap bij de lokale partners te laten. De kracht, cultuur en creativiteit van de lokale partners wordt optimaal uitgedaagd en benut. Zuidelijk leiderschap is de kracht van dit project.  De Zuidelijke directie moet voldoen aan alle standaarden en daarom wordt gestuurd op bijvoorbeeld fraude, misstanden en dergelijke.
De geldstroom is georganiseerd in het Zuiden. Van daaruit wordt het geld overgemaakt aan de regio’s en ook vindt de financiële rapportage plaats in het Zuiden.

Ieder land een eigen accent

Elk van de vier landen heeft een eigen problematiek, we leggen dan ook verschillende accenten. Overkoepelend probleem is dat steeds meer gezinnen worden geconfronteerd met extreme armoede als gevolg van klimaatverandering. We richten ons specifiek op vrouwen, jongeren, kinderen en mensen met een handicap.

Veranderende leefomgeving

De leefomgeving voor inwoners van Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali verandert ten gevolge van klimaatverandering. Dit maakt het moeilijk voor de lokale gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien, aangezien ze sterk afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen. Veel inwoners van deze landen zijn boeren. Als gevolg van grotere wisselingen in regenval verliezen ze hun oogst. Door onvoldoende regen in een lange periode of juist teveel regen in een korte periode.

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.