Oogst de toekomst

Het is belangrijk dat de kippen voldoende proteïne binnenkrijgen. Vaak gebruiken de boeren soja in het voer. De prijs voor soja is hoog en is voor sommige boeren onbetaalbaar. We zetten in op een alternatieve proteïnebron: de larven van de zwarte soldaatvlieg. Samen met partners starten we de eerste kwekerij in Ethiopië voor deze larven. Als basis gebruiken we GFT-afval van bedrijven en markten in de omgeving. Op dit afval worden de larven gekweekt.

Doordat de kippen op meer natuurlijke wijze hun voer oppikken, neemt het dierenwelzijn toe. Voor de boeren zijn de larven een betaalbaar en duurzaam alternatief voor soja. Ook is de beschikbaarheid van de larven stabiel.

Doelstellingen

  • Professionele pluimveehouders leveren gezonde kippen
  • Gekweekte vliegenlarven zijn onderdeel van kippenvoer

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kip en ei is onderdeel van Agrarische ontwikkeling