Ondernemers die pompen installeren en repareren is een revolutionair concept in Ethiopië. Jarenlang was de regionale overheid verantwoordelijk voor reparaties van waterpunten. In een regio groter dan Nederland is dat een enorme uitdaging. Voor afgelegen dorpen kon het maanden duren voordat de pomp gerepareerd was. Al die tijd was er geen schoon drinkwater beschikbaar.

Nieuwe watersector

Samen met lokale partnerorganisaties en AFAS Foundation werkte Woord en Daad tussen 2018 en 2024 aan een programma om de sector anders in te richten. De dorpen werden zelf verantwoordelijk voor reparaties en onderhoud aan de pompen. In 22 districten trainden we jongeren om een onderhoudsbedrijf te starten. Deze ondernemers zijn sneller ter plaatse om kapotte pompen te repareren. De regionale overheid steunt deze verandering. Na zeven jaar staat er een vernieuwde watersector.

Ondernemerschap

De ondernemers zijn lid van een kleine branchevereniging. De komende jaren willen we deze nieuwe branchevereniging versterken, zodat ze de belangen van de ondernemers goed kan vertegenwoordigen bij de (regionale) overheid. Op termijn kan deze branchevereniging uitgroeien tot het drinkwaterbedrijf van Tigray.

Door de oorlog die tussen 2020 en 2022 in Tigray woedde zijn veel waterpunten beschadigd. Daarnaast zijn reserveonderdelen voor waterpompen een uitdaging. Veel onderdelen worden geïmporteerd en zijn daardoor duur. We werken aan een structurele oplossing zodat deze onderdelen voldoende op voorraad zijn en de reparaties niet te duur worden.

Blijvend schoon drinkwater

Ook werken we samen met de overheid. De overheid kan met haar beleid ondernemerschap stimuleren en (mogelijk) de beschikbaarheid van reserveonderdelen bevorderen. Bijvoorbeeld door importbelastingen op deze onderdelen te verlagen.

Het systeem, van ondernemers die reparaties uitvoeren en dorpen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun waterpunt, werkt. We stimuleren de (regionale) overheid om ook in andere districten in Tigray dit model in te voeren. Daarmee dragen we bij aan blijvend schoon drinkwater voor alle inwoners van deze regio.

Doelstellingen

  • Structurele oplossing voor beschikbaarheid reserveonderdelen
  • Versterken van de branchevereniging van waterondernemers
  • Regionale (en nationale) overheid stimuleren ondernemerschap in de watersector met hun beleid

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Drinkwater voor Tigray is onderdeel van Duurzaam Water