Wat houdt het project in?

  1. Boeren krijgen toegang tot een geïntegreerd servicepakket van land, krediet, water en innovatieve irrigatietechnieken;
  2. Er wordt nieuwe infrastructuur beschikbaar gesteld voor de opslag en het vasthouden van water;
  3. Boeren worden getraind in nieuwe productiemethoden;
  4. Door verbeterde marktkennis en marketingtechnieken leren boeren hun inkomsten te verhogen;
  5. De bouw van opslagplaatsen helpt om de oogst langer te bewaren en die gespreid op de markt te brengen, waardoor de producten een betere prijs opleveren.

Waar vindt het project plaats?

Het project wordt uitgevoerd in de provincies Zondoma en Yatenga, in het noorden van Burkina Faso. Deze regio kenmerkt zich door het hoge percentage mensen dat in armoede leeft, 70% van de bevolking. De weinige regen die in het gebied valt, valt in vier maanden tijd. Daarom werken we in dit project sinds september 2017 aan goed waterbeheer, zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we ondernemerschap en waardetoevoeging.

Doelstellingen

  • 1.596 boeren kunnen hun inkomsten verbeteren dankzij verbeterde productie
  • 19.172 mensen profiteren van dit project

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.