Burkinezen in de onderwijssector hebben een sterke ambitie: ze willen de kinderen en jongeren in hun land goed, christelijk onderwijs aanbieden. Hierdoor zullen ze later een positieve plek kunnen innemen in de maatschappij. Op 24 mei 2019 kwamen 26 schooldirecteuren bij elkaar te bespreken hoe ze de kwaliteit van het onderwijs in Burkina Faso blijvend kunnen verbeteren. Deze bijeenkomst was de start van een mooie samenwerking, waar ook het Burkinese Ministerie van Onderwijs nauw bij betrokken is.

Het streven? In 2028 volgen 30.000 kinderen goed onderwijs, omdat hun docenten zijn getraind en de school waarop ze zitten kwaliteit biedt.

Hoe bereiken we verandering?

Dit is waar we concreet aan werken:

  • We trainen schooladviseurs en docenten, zodat hun leskwaliteit verbetert en hun mentaliteit verandert.
  • We ondersteunen scholen om financieel zelfstandiger te worden.
  • Kinderen die zijn gemigreerd bieden we onderwijs, zodat ze hun lees– en rekenvaardigheden kunnen verbeteren.
  • We zetten een forum voor de onderwijssector op waar innovatieve oplossingen en verbeteringen voor het onderwijs gedeeld kunnen worden.
  • We versterken de christelijke onderwijssector door schooleigenaren aan te moedigen om samen te werken en het onderwijs te verbeteren.

Kwaliteit en samenwerking groeit

In 2023 heeft het consortium waarin we werken al mooie stappen gezet: 150 docenten werden getraind, 25 scholen gingen aan de slag met hun onderwijsstrategie en 250 migrantenkinderen werden ondersteund en verbeterden hun lees- en rekenvaardigheden.

Daarnaast organiseerden we een forum over digitale innovaties in het onderwijs. Digitale tools zijn erg belangrijk om het onderwijs door te kunnen laten gaan in een onrustig land als Burkina Faso, daarom werden er plannen gemaakt om deze tools verder te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Ten slotte zien we dat de verschillende actoren binnen de onderwijssector zich meer verenigen en dat schooleigenaren werken samen aan verbetering van het (christelijk) onderwijs.

Doelstellingen

Onze ambities voor 2028:

  • 1.000 scholen met waar goed onderwijs wordt gegeven zijn bereid om hun kennis te delen met andere scholen.
  • 5.000 leerkrachten zijn opgeleid om goed onderwijs te geven
  • 30.000 kinderen zijn bereikt met onderwijs dat hen voorbereidt op de maatschappij
  • Een sterkere, meer verenigde onderwijssector die werkt aan systeemverandering met uiteindelijk impact op miljoenen Burkinese jongeren

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over werken aan goed onderwijs

Misschien vindt u dit ook interessant: