Oogst de toekomst

Tsjaad ligt in de Sahelregio. Een brede strook die de overgang vormt tussen de Sahara in het noorden en de regenwouden in het zuiden. Hier zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Droge periodes zijn nog droger en het wordt steeds heter. Als het regent, valt er veel neerslag in één keer, waardoor er overstromingen ontstaan.

Woord en Daad gaat aan de slag om de een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid van gezinnen op het platteland. We werken samen met MOS Africa. Deze christelijke organisatie werkt vanuit naastenliefde, tolerantie en sociale rechtvaardigheid aan een verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking.

Kwetsbare boerinnen

We starten in Lac Wey, in Logone Occidental. Deze provincie in het zuiden van Tsjaad is geschikt voor landbouw. De grond is er vruchtbaar en er valt voldoende en regelmatig regen. We starten op relatief kleine schaal met 4 demonstratievelden in de gemeenschappen. Daarmee bereiken we 800 kwetsbare, kleinschalige boerinnen. Via training en begeleiding leren zij granen verbouwen en de opbrengst van hun akker vergroten. Op de demonstratievelden kunnen ze direct zien hoe de theorie in de praktijk uitpakt. De kleinschalige boeren kunnen twee keer per jaar oogsten. De oogst kunnen ze gebruiken voor eigen consumptie of verkopen op de lokale markt.

Doelstelling

(2023-2024)

  • 800 kleinschalige boerinnen vergroten hun opbrengst van fonio en vergroten daarmee hun inkomen en voedselzekerheid en versterken hun klimaatweerbaarheid

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Graan voor Tsjaad is onderdeel van Agrarische ontwikkeling