Waardig werk voor jongeren

Vrijwel alle jongeren in Benin willen een eigen onderneming starten. Ze willen op eigen benen staan en geld verdienen. Tijdens de beroepsopleidingen leren jongeren nauwelijks iets over ondernemerschap. Na hun studie werken ze hard, maar verdienen ze te weinig om een toekomst op te bouwen.

AgriJob Booster

Tussen 2020 en 2022 ondersteunde AgriJob Booster Benin meer dan 3.000 jongeren bij het starten van een bedrijf. Het is voor deze jonge ondernemers lastig om hun bedrijf te laten doorgroeien naar een formeel bedrijf. De jongeren worstelen met nieuwe uitdagingen die ze tegenkomen in het ondernemen. Hoe kun je een lening met goede voorwaarden afsluiten? Hoe ga je om met werknemers? En wat zijn je waarden als ondernemer?

Job & Business Booster

Job & Business Booster ondersteunt jongeren om hun startup te laten doorgroeien tot een formele onderneming. We ondersteunen ondernemers om hun bedrijf formeel te registreren bij de Kamer van Koophandel en aan andere eisen te voldoen om een lening te kunnen krijgen. We stimuleren banken om deze jonge ondernemers een lening te bieden tegen een acceptabele rente.

Daarnaast dagen we jonge ondernemers uit om na te denken over ethische aspecten van ondernemerschap. We investeren in het zelfbeeld van de jongeren, zodat ze zichzelf gaan zien als een waardevol mens. Vanuit die basis groeit het zelfvertrouwen van de jongeren.

Goed werkgeverschap

De training Waardig werk stimuleert goed werkgeverschap. Dat betekent onder andere dat werknemers een fatsoenlijk arbeidscontract hebben, de arbeidsomstandigheden veilig zijn en werknemers een goed salaris verdienen. Ook is het belangrijk dat werknemers als waardevolle medemensen behandeld worden en ze verantwoordelijkheid mogen dragen. Zo draagt Job & Business Booster bij aan een nieuwe generatie ondernemers in Benin die werken vanuit Bijbels perspectief.

Doelstellingen

  • Startups groeien door naar mkb waardoor er arbeidsplaatsen ontstaan
  • Basisschool leerlingen oriënteren zich op beroepen en ondernemerschap wordt gestimuleerd
  • Overheden zien het belang van jeugdwerkgelegenheid en stimuleren jongeren te werken door hun beleid.

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Lees meer over Werk en Opleiding