Waardig werk voor jongeren

Job & Business Booster daagt jongeren uit om een ondernemingsplan te schrijven. De jongeren volgen een relevante, korte training, bijvoorbeeld om hun vakkennis of ondernemerschap te vergroten. Laaggeletterde jongeren volgen een alfabetiseringscursus. Alle jongeren krijgen een training in life skills. Deze training gaat onder andere over sociale vaardigheden en Bijbelse normen en waarden. De startende ondernemers worden gecoacht door een ervaren ondernemer.

 

Bekijk de reportage (20 min.) over Alice, Karim, Samiratou en Raphael

Investeren in werkgelegenheid

Sinds de start van Job Booster Burkina Faso in 2018 ondersteunden we meer dan 20.000 jongeren naar een waardig inkomen. Job Booster ondersteunt en versterkt startups, zodat zij doorgroeien en er arbeidsplaatsen ontstaan. We streven ernaar dat er gemiddeld drie nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan per bedrijf. We stimuleren de ondernemers om bij het aannemen van personeel oog te hebben voor groepen die extra barrières ervaren bij het vinden van werk, zoals vrouwen, mensen met een beperking en ontheemden (binnenlandse vluchtelingen).

Ondernemerschap stimuleren

We vragen van alle jongeren een financiële bijdrage voor de begeleiding en training. Tegelijk zijn de financiële middelen van de jongeren ontoereikend om de ondersteuning volledig te betalen. We nodigen u uit om bij te dragen aan het opstarten van nieuwe ondernemingen en de groei van startups in Burkina Faso. Draagt u bij aan de toekomst van deze jonge ondernemers?

Doelstellingen

  • Jongeren vinden een baan bij een bedrijf van een door Job Booster ondersteunde jonge ondernemer
  • Jongeren starten een onderneming met steun van Job Booster
  • Jongeren volgen een training via Job Booster
  • Startups groeien door naar mkb

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Resultaten van Job & Business Booster Burkina Faso

Job & Business Booster is onderdeel van Werk en Opleiding