‘Het traditionele vangnet voor ouderen begint scheuren te vertonen,’ merkt Wittenberg op. ‘Ouderen kunnen steeds minder terugvallen op familie, onder andere door de verliezen die geleden zijn vanwege hiv/aids. Vaak is er nog wel iemand die een ouder familielid in huis kan nemen, maar de gezinnen zijn groot en mensen kunnen amper aan de kost komen. Ouderen vinden het in zo’n situatie moeilijk dat zij niets kunnen bijdragen.’

Zelfstandig en waardig

De activiteiten van Oud in Afrika hebben als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en waardig te laten functioneren. Ze voorziet ouderen in Ethiopië van een klein pensioen, dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. De werkzaamheden van Oud in Afrika verlopen via partners, vooral nonnen, die de situatie ter plekke goed kennen. In 2024 willen we ruim 2.600 mensen van ondersteuning voorzien. Zij krijgen maandelijks een minipensioen, dat hen helpt bij uitgaven aan basisbehoeften zoals:

  • voedsel
  • medicijnen en medische zorg
  • kleding
  • huisvesting
  • mentale en psychologische zorg

Naast de financiële ondersteuning worden de begunstigden ook aangemoedigd het geld op een goede manier te besteden.

Verbinden

Een waardig bestaan bestaat uit meer dan alleen financiële middelen voor basisbehoeften. Actief kunnen zijn binnen de mogelijkheden die je nog hebt, deelnemen aan de maatschappij en een sociaal netwerk zijn haast net zo belangrijk. Daarom zetten we activiteiten op die ouderen verbinden met anderen in hun dorp of gemeenschap. Zo kunnen ze ook op hun oude dag nog bezig zijn, van waarde zijn, gezien en gewaardeerd worden. Bovendien hopen we zo de band tussen de oudere en jongere generatie te versterken, met als doel dat de gemeenschap meer oog krijgt voor ouderenzorg en oudedagsvoorziening.

Wat we willen bereiken

  • 2600 kwetsbare ouderen ontvangen een maandelijks minipensioen
  • Ouderen (en hun kinderen) krijgen advies over persoonlijke hygiëne
  • De begunstigden worden aangemoedigd om wanneer nodig medische zorg te zoeken
  • De begunstigden worden aangemoedigd om dekens en kleding voor zichzelf te kopen
  • Nonnen en priesters verzorgen geestelijke begeleiding op gemeenschapsniveau

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.