Werken aan verandering

Woord en Daad en de AFAS Foundation werken samen met een consortium om kinderen die worden uitgebuit te bevrijden. Kinderarbeid in huishoudelijk werk zit diepgeworteld in de cultuur van mensen in Benin en Burkina Faso. Tóch geloven we dat verandering mogelijk is als we ons richten op vier gebieden.

De komende jaren werken we aan:

  1. Het versterken van kinderen en hun families; 
  2. Mensen toegang bieden tot de benodigde sociaaleconomische middelen;
  3. Beïnvloeden van de overheid en (rechts)systemen; 
  4. Het beïnvloeden van de huidige sociaal-culturele normen.

Zo pakken we de grondoorzaken van kinderarbeid aan en roepen we uitbuiting een halt toe.

​Rachelle werd bevrijd

Na een aantal mislukte vluchtpogingen werd Rachelle bevrijd door een sociaal werker. Haar moeder, die geen idee had wat er met haar dochter was gebeurd, kwam haar ophalen. Rachelle droomt ervan om net als haar vriend naar school te gaan!

Doelstellingen

In vijf jaar:

  • Verhogen we het bewustzijn voor kinderbescherming tot minstens 1 miljoen mensen.
  • Leveren 6.811 actoren op het gebied van kinderbescherming en rechtshandhaving inspanningen om uitbuiting te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, en om kwetsbare groepen en overlevenden te beschermen.
  • Kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen.

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over ons werk tegen kinderuitbuiting

Meer over het onderwijsprogramma