Buzayehu

Hij is nog maar 12 jaar oud. Toch heeft Buzayehu al veel meegemaakt. Hij vertelt: ‘Na de geboorte van mijn broer kon mijn moeder niet meer voor mij zorgen. Daarom ging ik bij mijn oma wonen. Na een maand moest ik daar vertrekken. Vanaf dat moment leefde ik op straat. Ik verdiende wat geld door goederen en diensten aan te bieden op het busstation en de markt. Regelmatig werd ik mishandeld. Soms verdiende ik genoeg geld om brood te kopen, maar vaak zocht ik in het afval naar eten.’

Veiligheid bieden aan kinderen

Het verhaal van Buzayehu is slechts één voorbeeld. Talloze kinderen lijden onder kinderarbeid. En nog eens duizenden kwetsbare kinderen lopen het risico om ook terecht te komen in deze mensonterende omstandigheden. Woord en Daad werkt, samen met een lokaal consortium en met gedeeltelijke subsidie van Norad, aan het tegengaan van kindslavernij. We willen kinderen ondersteunen die werk verrichten dat een bedreiging vormt voor of afbreuk doet aan hun welzijn; lichamelijk, sociaal of mentaal. We willen deze kinderen veiligheid en onderdak bieden en ondersteunen om een ander bestaan op te bouwen. Zoals Buzayehu, die nu in een opvanghuis woont en samen met professionele medewerkers leert om weer positief naar de toekomst te kijken.

Hoe pakken we dit aan?

Het project in Ethiopië richt zich op het voorkomen van kinderarbeid door bewustwording te creëren in de gemeenschap en door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. Hierbij worden meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. Daarnaast richten we ons op opvang en re-integratie van kinderen die het slachtoffer zijn geweest van mensenhandel, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting. Ook werken we samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema verder te ontwikkelen.

Doelstellingen

  • 6.300 kwetsbare kinderen hebben een verbeterde veerkracht, zijn weerbaar en hebben toegang tot hulpverleningsinstanties en goed functionerende rechtssystemen
  • 1.345 slachtoffers van uitbuiting door (huishoudelijke) kinderarbeid re-integreren in de samenleving
  • 199.870 gezinnen en gemeenschappen worden bewust van de cultuur van uitbuiting en 18.458 huishoudens worden economisch ondersteund
  • 6.811 actoren op het gebied van kinderbescherming en rechtshandhaving hebben inspanningen geleverd om uitbuiting te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, en om kwetsbare groepen en overlevenden te beschermen

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over ons werk tegen kinderuitbuiting

Meer over het onderwijsprogramma