Erosie, verzilting, stijgende zeespiegel, gebrek aan zoet water, in het zuidwesten van Bangladesh komen verschillende uitdagingen samen. De mensen gaan dagelijks de strijd aan met het water. Net als in Nederland. De mensen hebben veel kennis, maar de laatste jaren wordt de bevolking steeds vaker geconfronteerd met extremer weer. CCDB, Friendship en Woord en Daad ondersteunen hen om zich aan te passen aan veranderingen in het klimaat. Zo veranderen kwetsbare dorpen in weerbare gemeenschappen.

 

Weerbare gemeenschappen

Boeren kunnen bijvoorbeeld gewassen verbouwen die op zilte grond groeien of innovatieve teeltmethodes, zoals vormen van verticale landbouw of drijvende teelt, inzetten. We ondersteunen 250 gezinnen om met andere activiteiten een inkomen te verdienen. 400 huizen worden uitgerust met een ‘regenwateroogster’. Deze installatie zuivert regenwater en maakt het water geschikt om te drinken.

Mangrovebossen beschermen de kust. We starten een kwekerij voor mangroves en we planten deze bomen. Ook trainen we mensen hoe ze moeten handelen als er een orkaan verwacht wordt. Samen met scholen werken we aan een lesmethode over deze onderwerpen.

Gehoorde gemeenschappen

Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke organisaties, groepen en netwerken in de samenleving om de belangen van de gemeenschap te vertegenwoordigen richting de lokale en regionale overheid. Op die manier werken we er naar toe dat de stem van de meest kwetsbare mensen gehoord wordt.

Doelstellingen

  • Mensen zijn uitgerust met kennis en vaardigheden om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van extremer weer.
  • Lokale en regionale overheden stemmen hun beleid af op de situatie in de gemeenschappen
  • Maatschappelijke organisaties, groepen en netwerken in de gemeenschappen zetten het thema klimaatverandering op de (politieke) agenda

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Strijd tegen water Bangladesh is onderdeel van Agrarische ontwikkeling