Waardig werk voor jongeren

De vakschool van partnerorganisatie CSS staat in Khulna, een stad in het zuiden van Bangladesh. De school biedt verschillende, vooral technische, opleidingen aan. Het onderwijs bestaat voor tachtig procent uit praktijklessen en twintig procent uit theorie. Daarnaast krijgen de jongeren een life skills-training.

Van vakonderwijs naar inkomen

We ondersteunen jongeren bij het vinden van werk door de jongeren in contact te brengen met werkgevers. Ook ondersteunen we jongeren in de sollicitatieprocedure. Werkgevers noemen betrouwbaarheid en discipline als de belangrijkste kenmerken van de CSS-studenten.

Financieel weerbaar

De overheid in Bangladesh wil, onder voorwaarden, technisch vakonderwijs financieren. Woord en Daad ondersteunt CSS om in de komende jaren aan de eisen voor deze subsidie te voldoen. Dat past in onze visie. De vakschool wordt hierdoor financieel weerbaarder en de vakschool raakt beter ingebed in de maatschappij in Bangladesh. In 2025 moet de vakschool voldoende ingebed zijn in de maatschappij zodat de lopende kosten gefinancierd worden via onder andere overheidssubsidies.

Doelstellingen

  • 900 jongeren volgen een korte vaktraining
  • 530 jongeren volgen een vaktraining van 1 jaar
  • in 2025 is de vakschool financieel weerbaar

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vakonderwijs Bangladesh is onderdeel van Werk en Opleiding