Vezels voor de Toekomst startte in 2020 in Mindanao en breidde in 2022 uit naar Samar. De abacaboeren op Mindanao zagen een kans om abacavezels te exporteren. Ze vroegen om ondersteuning om toegang te krijgen tot de internationale markt.

Op Samar, een eiland noordelijker, ligt het dorp Dolores. Hier bouwt Woord en Daad aan een weerbare gemeenschap. De boeren willen graag hun inkomen vergroten. Abaca is voor hen een goede optie. Toch zijn ze voorzichtig, want een plantenziekte vernietigde jaren geleden de abacateelt.

Bekijk de video over Vezels voor de Toekomst

Training van boeren en coöperaties

Er liggen kansen in de export van abacavezels, maar daarvoor moet de kwaliteit van de vezels goed zijn. Door trainingen verdiepen de boeren hun kennis. Ze leren hun teelt optimaliseren en een efficiëntieslag maken in de verwerking van abaca. Ook stimuleren we de boeren om samen te werken in coöperaties. De coöperaties verkopen de vezels aan een exporteur.

Landrechten zijn een grote uitdaging. In de loop van de geschiedenis is de verdeling van het land steeds schever geworden. Een steeds kleiner deel van de bevolking had steeds meer land in handen. In 2018 nam de regering een nieuwe wet aan die een herverdeling regelt.

Alleen al op Mindanao is meer dan 2,2 miljoen hectare waarvan de landrechten opnieuw vastgelegd moeten worden. De afgelopen jaren zijn hier grote stappen in gezet, maar nog altijd is 550.000 hectare niet toegeschreven aan individuen. Landrechten zijn cruciaal voor de boeren om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een lening. We zetten ons in om de registratie van de landrechten zo snel mogelijk af te handelen. Ook werken we samen met financiële instellingen in de Filipijnen waar de boeren wel microkredieten kunnen krijgen.

Doelstellingen

  • 1.250 boeren in Samar zijn weerbaarder dankzij een diverser inkomen
  • 5.000 boeren in Mindanao worden getraind waardoor hun productie stijgt
  • De boeren werken samen in coöperaties

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.