Projectupdate D4C Burkina Faso – april 2023

In deze rapportage blikken we terug op het afgelopen jaar van het Drops4Crops project in Gorom Gorom, Burkina Faso. Het was geen gemakkelijk jaar. De veiligheidssituatie in Burkina Faso is verslechterd, met als gevolg dat er veel ontheemden en vluchtelingen zijn. Cijfers geven aan dat er alleen al in Gorom Gorom ruim 64.000 binnenlandse ontheemden zijn. Scholen en instellingen in de steden kunnen deze druk nauwelijks aan. Met als gevolg dat velen aan zichzelf worden overgelaten met het risico dat hun bestaansonzekerheid nog groter wordt. En dat heeft grote gevolgen voor met name vrouwen en (jonge) meisjes.

Gelukkig heeft onze partnerorganisaties ter plaatse, ADR, met steun van de overige partnerorganisaties en Woord en Daad de gemaakte plannen grotendeels kunnen uitvoeren. Zo is geïnvesteerd in boorputten; een bouli* en opslagcapaciteit voor uien. Daarnaast is er gewerkt aan de versterking van de dorpsgemeenschap (technische en organisatorische capaciteits-opbouw).

De afgelopen tijd zijn veel werkzaamheden uitgevoerd:
De realisatie van 2 boorputten, waarvan er één is uitgerust met een onderwaterpomp en zonne-energie, is voltooid. Er werden ook vier wateropslagbekkens (4m3) en een watertoren (5m3) gebouwd.

De realisatie van de bouli werd stopgezet door het regenseizoen 2022. Begin dit jaar (2023) zijn de werkzaamheden opnieuw opgestart en de bouli zal voor het volgende regenseizoen (mei, juni) voltooid zijn. Als bescherming wordt deze omheind.
Van de twee geplande opslagplaatsen voor uien is er één gebouwd. De reden hiervoor is dat het budget te laag was ingeschat. Daarnaast speelde mee dat de kosten van bouwmaterialen zijn gestegen.
Er is een tractor aangeschaft om te helpen bij het veldwerk van de coöperatie en ook om loonwerk te verrichten voor de boeren van Gorom Gorom.
Een beschermende omheining wordt geïnstalleerd rond de 2 ha percelen en de benodigdheden voor de boomkwekerij worden aangeschaft.

* Een bouli is een woord uit de lokale taal, het Mooré. In het Mooré betekent het woord “bouli” “waterpunt” of “vijver”. Bouli is een techniek om afvloeiend water op te vangen. Er wordt een vijver gegraven om de wateropslagcapaciteit te vergroten. Rond de bouli worden vervolgens tuinbouwzones aangelegd, zodat de percelen en de dieren kunnen worden bewaterd. Dit is een duurzame praktijk voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen die een aanzienlijke diversificatie van de landbouw mogelijk maakt. 

Verhoging van de productie
Om praktische training te kunnen geven aan de boeren zijn er vier demonstratievelden aangelegd.

– Leden van de coöperatie (M/V) hebben een opleiding gekregen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de opslag van uien.
– Er is ook nog een training gegeven speciaal voor vrouwen. 100 vrouwen uit 12 locaties kwamen bij elkaar om te leren over innovaties en gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Ook ging een trainingsonderdeel over waterbeheer en irrigatietechnieken.
– Leden van de coöperatie (M/V) hebben een opleiding gevolgd over het beheer en de planning van de tuinbouw.

De leden van de coöperatie zijn versterkt in hun productie vanwege de beschikbaarheid van water op/bij de velden. Maar ook is de technische capaciteit versterkt en kunnen ze makkelijker toegang krijgen tot landbouwbenodigdheden.
De uienproductie heeft voor het seizoen 2021-2022 een oogst van 51,9 ton opgeleverd. Naast de ui zijn in mindere mate ook verschillende andere gewassen geproduceerd om in de behoeften te voorzien van gezinnen in de buurt.
Het regenseizoen 2022 was beter en daarom hopen we dit productieseizoen, 2022-2023, op een betere oogst.

Foto’s boven: de productie, opslag en verkooop van uien in beeld

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring