Projectupdate Hope for Justice (juni 2020)

‘Mijn man en ik hadden niet genoeg inkomen om het schoolmateriaal van onze zoon te kunnen betalen. Sinds kort ga ik wekelijks naar de Self Help Group van Hope for Justice. Hier leer ik om geld te sparen. Daarnaast heb ik een klein bedrijfje opgericht. Met het geld dat ik nu heb, kan ik de schoolmaterialen van onze zoon betalen. Hij hoeft nu niet te bedelen op straat. Zelfs mijn man heeft nu soms wat spaargeld!  – Belatu Geso

Deze ervaring typeert de situatie van veel ouders in Ethiopië. Kinderen groeien op in moeilijke omstandigheden en gaan de straat op, op zoek naar een beter leven. Onze partnerorganisatie Hope for Justice benadert deze straatjongeren tijdens een outreach en vraagt hen om aan het onderwijsprogramma deel te nemen.

De jongens worden opgevangen en ontvangen onderwijs, maaltijden en medische zorg. Na gemiddeld drie maanden kunnen ze weer terug naar hun ouders. Een maatschappelijk werker houdt twee jaar contact om de reïntegratie in de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen.

In 2019 konden 63 jongens terugkeren naar hun ouders. Hope for Justice organiseert ook wekelijks bijeenkomsten voor ouders om hen te leren bewust met geld om te gaan, zodat hun zonen ook na de opvangperiode naar school kunnen blijven gaan.

Impact coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus geldt in Ethiopië een lockdown. Het opvangcentrum van Hope for Justice is open gebleven en het onderwijs en de begeleiding gaan door. Op dit moment is het echter niet mogelijk om nieuwe straatkinderen op te nemen of om de jongens terug in het gezin te plaatsen. De veiligheid staat voorop, daarom worden er tijdelijk ook geen Self Help Groups georganiseerd voor de ouders. Maar dat betekent niet dat dit stil ligt: via de telefoon is er nog steeds contact.

Het is onbekend wanneer de lockdown zal worden opgeheven en ook deze activiteiten weer hervat kunnen worden. Hopelijk duurt dit niet meer al te lang!

Opvang bij Hope for Justice

Groot contrast

In Ethiopië zijn de contrasten groot. In de hoofdstad Addis Abeba groeit de welvaart, maar tegelijkertijd leven er meer dan 11.000 kinderen op straat. Onze partnerorganisatie Hope for Justice (voorheen RETRAK) ving ook afgelopen periode deze jongens op in het opvangcentrum, waar ze naast christelijk onderwijs, onderdak, gezondheidszorg en drie maaltijden per dag ook (psychologische) hulp ontvingen.

Onderwijs op eigen niveau

In 2019 werden 82 jongens opgevangen die op straat leefden. Gekwalificeerde leraren gaven de jongens lessen die zoveel mogelijk aansloten bij het niveau dat de jongens hadden toen ze bij Hope for Justice binnen kwamen. Ook kregen de jongens training in zogenoemde life skills, wat in het reguliere schoolprogramma in Ethiopië niet is opgenomen.

International Day for Street Children

De jongens in het opvangcentrum staan stil bij International Day for Street Children. Een dag vol leuke actviteiten die de kinderen bewust maakt van de gevaren van de straat, maar ook vooruit laat kijken naar de toekomst.

Reïntegratie in het gezin

Versterking van gezinnen

Hope for Justice wil gezinnen zodanig versterken dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen en de kinderen niet (opnieuw) de straat op gaan. Onze partnerorganisatie heeft 24 Self Help Groups waar in 2019 480 vrouwen leerden hoe ze geld kunnen verdienen met een eigen bedrijfje en kunnen sparen. Daarnaast werden ouders bewust gemaakt van het belang van onderwijs, zodat de jongens na hun periode van opvang ook thuis gestimuleerd worden hun studie voort te zetten. Het is mooi om te zien dat ouders hun zonen ondersteunen door schoolmateriaal te kopen en maaltijden klaar te maken wanneer hun zoon uit school komt.

In 2019 konden 63 jongens terug naar de gezinnen waar ze uit komen. Maatschappelijk werkers zorgen ervoor dat zo’n hereniging goed verloopt en begeleiden deze gezinnen gedurende twee jaar. Deze begeleiding heeft ook een positieve impact op het toekomstperspectief van de broers en zussen in het gezin.

Bewustwording en beleidsbeïnvloeding

Preventie kinderhandel

Bewustwording creëren rondom kinderhandel vindt Hope for Justice erg belangrijk, daarom worden alle inwoners van een dorp hierbij betrokken. In 2019 werden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de inwoners bewust te maken van de gevaren van de straat. Daarnaast probeert onze partnerorganisatie samen te werken met lokale beleidsmakers. Zo kunnen kinderen via de wet beter worden beschermd tegen kinderhandel. Deze samenwerking verloopt goed: inwoners melden zich bij de overheid als zij vermoeden dat een kind de straat op wil gaan of zal worden verhandeld. Ook de lokale politie en de transportdiensten werken mee aan de  preventie van kinderhandel.

Politieke leiders

Naast kinderen en ouders werkt Hope for Justice ook nauw samen met de overheid en andere (politieke) stakeholders. Zo wordt niet alleen het individuele kind geholpen, maar wordt er ook vanuit de overheid gewerkt aan een beleid rondom kinderhandel en straatkinderen. Beleidsbeïnvloeding is een belangrijke activiteit om op grotere schaal impact te creëren en het aantal straatkinderen terug te dringen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring