Projectupdate Job Booster Tsjaad (juli 2022)

Een onderneming starten is een grote stap. Voor de meeste jongeren in Tsjaad is dit echter de enige optie om een inkomen te verdienen. Banen lagen al niet voor het oprapen en hoewel de impact van de coronacrisis in 2021 relatief meeviel, is het aantal vacatures klein. Vorig jaar ondersteunden we jongeren op verschillende niveaus. Dankzij uw trouwe steun konden we honderden jongeren begeleiden in het proces om een bedrijf te starten. In deze rapportage blikken we terug op 2021.

Veel jongeren hebben een idee voor een onderneming, maar vaak hebben ze dat idee niet uitgewerkt. We ondersteunden 168 jongeren, waaronder 43 vrouwen, om hun ideeën uit te werken. In een serie van vier modules leren de jongeren stapsgewijs hun idee uitwerken tot een businessplan. Vervolgens leren ze dat plan uit te voeren en hun nieuwe onderneming te laten groeien van een startup naar een solide bedrijf. Vorig jaar werkten 47 jongeren hun idee uit. Van hen schreven 22 jongeren  aan een ondernemingsplan waarmee ze krediet kunnen aanvragen bij de bank.

Van papier naar praktijk

Nadat de ideeën zijn uitgewerkt is het tijd om aan de slag te gaan. De startende ondernemers doorlopen verschillende fases van idee tot onderneming. De jongeren ontwikkelen een prototype en doen marktonderzoek. We ondersteunden vorig jaar 90 jongeren bij het starten van een bedrijf. Elke jongere krijgt een persoonlijke coach toegewezen. Deze coach is zelf een ondernemer. Hij of zij begeleidt de startende ondernemers de eerste maanden.

Kennis aanscherpen

Daarnaast bieden we de jongeren trainingen aan om hun vakkennis en ondernemerschap aan te scherpen. Het trainingsaanbod is afhankelijk van de wensen van de ondernemers. Zo gaven we vorig jaar een training in kwaliteitseisen. Tien jonge ondernemers leerden hoe kwaliteitseisen kunnen bijdragen aan groei van hun onderneming.

Samen met de partners organiseert Job Booster een evenement voor jonge ondernemers. Met dit evenement, iMEET-UP-TALKS, willen we jongeren motiveren en inspireren. Ook is er ruimte om te netwerken. Diverse sprekers delen hun ervaring met de jongeren. Onder hen waren ondernemers die internationaal werken. Hun verhalen inspireren de jongeren.

Job Booster-netwerk

Ondertussen werd er veel genetwerkt met verschillende organisaties en overheden. Het opbouwen en onderhouden van een groot netwerk met bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen is belangrijk om de doelstellingen van Job Booster te kunnen realiseren.

Het Job Booster-team in N’djamena ontving onder andere  de Tsjaadse minister en staatssecretaris voor Jeugd, Sport en Ondernemerschap Promotie. Ook nam het team deel aan een bijeenkomst waar samenwerking tussen organisaties op de agenda stond. Deze organisaties zijn allemaal actief in het stimuleren van jeugdwerkgelegenheid. De organisaties willen samen optrekken richting de overheid en internationale organisaties. Daarnaast waren er ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade en met de Nederlandse ambassadrice in Soedan.

In 2022 willen we lessen uit de afgelopen jaren toepassen. We willen capaciteit van de partners versterken en de database waarin de jongeren geregistreerd worden uitbreiden. Daarmee blijven we werken aan onze droom: een waardig inkomen voor jongeren in Tsjaad.

Job Booster enterprise en Job Booster project

In 2021 is er veel tijd geïnvesteerd in het opstarten van de Job Booster Enterprise. Dit proces is begin 2022 afgerond. Daarmee staat er een Job Booster Enterprise naast de Job Booster-projecten. Deze onderneming zal vanuit een ondernemende aanpak jongeren ondersteunen en zet zich in om  jeugdwerkgelegenheid  te bevorderen.

Daarmee is er ook een verschuiving geweest binnen het team in Tsjaad. Hyacinthe, projectmanager, is aangesteld als directeur van de onderneming. In zijn plaats is Hal Souakar aangesteld als projectmanager. Hij deed in 2021 al ervaring op binnen het project als PMEL’er. Eind 2021 is ook een nieuwe PMEL’er aangesteld: Fabien Djekombe.

Tot slot, groeide Job Booster daarmee uit het kantoor in N’djamena. Daarom zochten we naar een geschikte locatie in de hoofdstad voor zowel Job Booster Enterprise als de Job Booster-projecten. Sinds begin 2022 zijn de projecten en de onderneming in een nieuw kantoor in N’djamena gevestigd.

Resultaten 2021

22

jongeren (5 vrouwen) schreven een ondernemingsplan waarmee ze een lening kunnen aanvragen

90

jongeren (18 vrouwen) startten een onderneming

27

jongeren (6 vrouwen) hebben hun onderneming formeel geregistreerd

35

jongeren (6 vrouwen) ontwikkelden een prototype van hun product

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring