Algemene vragen

Wereldwijd groeien veel kinderen op in grote armoede. Deze armoede kent verschillende vormen. Armoede is het opgroeien in een gezin waar de ouders geen inkomen hebben. Armoede is ook het opgroeien in een zeer onveilige omgeving in de buitenwijken van een grote stad, of geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

Woord en Daad werkt wereldwijd aan de bestrijding van armoede. Wij geloven dat onderwijs één van de belangrijkste middelen is om armoede te ontstijgen. Door het sponsoren van een kind in het buitenland, krijgt dit kind toegang tot onderwijs en wordt dit kind voorzien in de basisbehoeften. Hierdoor krijgt het kind de kans om aan armoede te ontstijgen en daarmee ontstaat hoop voor de toekomst. Niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin en de omgeving waarin het kind leeft.

Zoals in onze missie staat: ‘Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig en uniek.’ Daarom weet Woord en Daad zich geroepen om deze boodschap te weerspiegelen én door te geven. Het sponsorprogramma is gericht op het versterken van het gevoel van eigenwaarde en het leven volgens christelijke waarden en normen. Juist in contexten waar de waarde van kinderen vaak wordt ondermijnd, is dit heel belangrijk.

Ook in Nederland geeft dit een grote verantwoordelijkheid. We willen de kinderen in het sponsorprogramma zo goed mogelijk beschermen, en daar past wat ons betreft bij dat we geen lijst met kinderen tonen op de website. Zo proberen we respectvol te communiceren over de kinderen en hun families vanuit de overtuiging dat ieder leven (bescherm)waardig is.

Mocht u toch graag een kind willen sponsoren met bijvoorbeeld een specifieke leeftijd of interesse, dan kun u contact opnemen via sponsoreenkind@woordendaad.nl.

Door uw bijdrage…

 • Kan een kind veilig naar school;
 • Ontvangt hij/zij christelijk onderwijs;
 • Krijgt hij/zij voedzaam en gezond eten en drinken;
 • Heeft hij/zij toegang tot gezondheidszorg;
 • Krijgt hij/zij indien nodig goede kleding.

Van uw bijdrage van € 33,- per maand gebruiken we € 2,35 om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te investeren in kennis, netwerken en lobby. Woord en Daad hanteert een overhead van 7,5%.

Wij geloven dat het steunen van een kind écht verschil maakt in zijn/haar leven. Niet alleen omdat het kind door de financiële bijdrage toegang heeft tot goed christelijk onderwijs, maar ook omdat er iemand in Nederland is die aan dit kind denkt. We krijgen vaak te horen van (voormalig) sponsorkinderen dat zij zich enorm gesteund voelden door de brieven, de aandacht en het gebed van hun sponsor. Deze aandacht maakt het verschil in het leven van veel kinderen die in uitzichtloze situaties opgroeien.

De missie van het sponsorprogramma is om te werken met kinderen uit de allerarmste families en gemeenschappen, ongeacht ras of religie.

De lokale partnerorganisaties waarmee Woord en Daad werkt, hebben een selectiebeleid dat past bij de context van het land. Wat hierin wordt meegenomen is de mate van armoede waarin het kind en de familie leeft en of het kind opgroeit in een kwetsbare en uitzichtloze situatie.

Op dit moment kunt u in 12 landen een kind sponsoren bij één van onze 16 lokale partnerorganisaties. We zijn werkzaam in: Colombia, Guatemala, Haïti, Sierra Leone, Burkina Faso, Benin, Oeganda, Tsjaad, Ethiopië, Nepal, Bangladesh en de Filipijnen.

De komende jaren willen we ons sponsorprogramma verder uitbreiden.

Het werk van Woord en Daad vindt plaats in zeer verschillende contexten, op drie verschillende continenten. Daarom is ook de invulling van het sponsorprogramma niet overal hetzelfde. In sommige landen is veiligheid een groot probleem, terwijl in andere landen voedsel of goede gezondheidszorg weer de grootste uitdaging is. Onze programma’s zijn erop gericht om te voorzien in de behoeften van kinderen in verschillende contexten. Daarom is ook per land de aanpak anders. Wat wel overal hetzelfde is, is dat de gesponsorde kinderen christelijk onderwijs krijgen.

Als kindsponsor ontvangt u de volgende correspondentie van het kind:

 • 1x per jaar een nieuwe foto
 • Reactie op uw brieven (tot maximaal 2x per jaar)
 • 4x per jaar een update van activiteiten

Het kan voorkomen dat één van de documenten niet (tijdig) bij u aankomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door onrust in het land, onvoorziene omstandigheden bij onze partnerorganisatie of het kind, of problemen met de post in het land waar het kind woont. Woord en Daad doet er alles aan om minimaal de bovengenoemde documenten jaarlijks aan u toe te sturen.

Specifieke vragen

Kinderen kunnen tot hun 22e levensjaar worden gesponsord. Mocht het kind eerder de studie afronden, dan ontvangt u hierover bericht en stopt de sponsoring op dat moment.

Dit komt voor, en het kan zowel positieve als negatieve redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de ouders van het kind een betere baan hebben gekregen, en dat daardoor de steun uit Nederland niet meer nodig is. Een voorbeeld van een negatieve reden is dat het kind door de ouders naar huis is gehaald om thuis te helpen met werken op het land. Meer lezen? Ga naar: woordendaad.nl/waarom-verlaat-een-kind-het-sponsorprogramma/

Als een kind uit het sponsorprogramma gaat, ontvangt u hiervan bericht. Vaak willen sponsors dan een ander kind de kans op onderwijs geven, daarom doen we in de brief altijd een voorstel om een ander kind te gaan sponsoren. Natuurlijk bent u vrij om op dat moment te stoppen met sponsoring.

Ja, er is maximaal 1 sponsor per sponsorkind.

Vragen over sponsorpost

Kinderen vinden het heel waardevol om post uit Nederland te ontvangen. Post sturen kan digitaal via MijnWoordendaad of via het kantoor van Woord en Daad. Klik hier voor alle informatie.

Alle post die via MijnWD of per mail of Whatsapp wordt gestuurd, sturen we direct digitaal door. De post die via het kantoor van Woord en Daad wordt gestuurd, krijgt een track & trace code mee. Wij houden goed in de gaten of de verstuurde post aankomt, en ondernemen actie als de post lang bij een douane blijft liggen.

Dit kan zeker! Er zijn dan twee keuzes die u kunt maken:

 • Steun een kind via anonieme sponsoring: U steunt nog steeds een kind, maar er is geen correspondentie van en naar het kind.
 • Maak gebruik van onze vrijwilligers. Woord en Daad heeft vaste Schrijfmaatjes die brieven schrijven naar kinderen die geen post ontvangen. U kunt dit aangeven bij aanmelding, of contact met ons opnemen via sponsoreenkind@woordendaad.nl.

Als kindsponsor ontvangt u de volgende correspondentie van het kind:

 • 1x per jaar een nieuwe foto
 • Reactie op uw brieven (tot maximaal 2x per jaar)
 • 4x per jaar een update van activiteiten

Het kan voorkomen dat één van de documenten niet (tijdig) bij u aankomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door onrust in het land, onvoorziene omstandigheden bij onze partnerorganisatie of het kind, of problemen met de post in het land waar het kind woont. Woord en Daad doet er alles aan om minimaal de bovengenoemde documenten jaarlijks aan u toe te sturen.

Woord en Daad stimuleert het dat de kinderen de brieven zelf schrijven. Uiteraard zijn de jongste kinderen (nog) niet in staat de brieven zelf te schrijven, en worden ze geholpen bij het beantwoorden van uw brief. Ook bij oudere kinderen komt het voor dat ze geholpen worden met het schrijven. In sommige landen worden de brieven klassikaal geschreven.

Het kan voorkomen dat kinderen, ook al zitten ze al op de middelbare school, nog brieven schrijven van een laag niveau of tekeningen sturen die erg eenvoudig zijn. Houd er rekening mee dat niet alle kinderen schrijf- of tekentalent hebben. Ook leven veel kinderen in onze projecten in een land waar een praatcultuur is, en geen schrijfcultuur. Woord en Daad ondersteunt partners zo veel mogelijk om kinderen een persoonlijke brief op niveau te laten schrijven.

Het kan gebeuren dat kinderen in brieven uw vragen niet beantwoorden. Het kan ook zijn dat de brief die u krijgt veel lijkt op de vorige brief. Houd er rekening mee dat het kind vaak geen heel dynamisch en afwisselend leven heeft, en dus ook niet veel heeft om over te vertellen, behalve de voortgang op school. Ook kan het zo zijn dat kinderen het moeilijk vinden om hierover te vertellen, uit bescheidenheid of omdat ze het niet gewend zijn.

Contact met mijn sponsorkind

Wij raden het af om buiten Woord en Daad om contact te houden met uw sponsorkind. Dit kan verwachtingen scheppen die voor u of voor het kind niet realistisch of haalbaar zijn. Deel daarom geen persoonlijke gegevens of social media accounts en laat communicatie met het kind altijd via Woord en Daad lopen.

Dit is mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. Woord en Daad organiseert geen sponsorreizen, maar u kunt wel op eigen initiatief uw sponsorkind bezoeken. Dit is alleen mogelijk in overeenstemming met Woord en Daad en de desbetreffende partnerorganisatie.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met mij op.

Jaco Ottevanger Programmaleider Onderwijs