Missie sponsorprogramma

De missie van ons sponsorprogramma is: een hoopvolle toekomst bieden aan kinderen uit de alleramste families en gemeenschappen. Alle kinderen die tot deze kwetsbare groep behoren zijn welkom, ongeacht hun geslacht, ras of religieuze achtergrond.

We geloven dat elk sponsorkind een schepsel is van God, elk kind is gelijkwaardig en uniek. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan de ontwikkeling en duurzame verandering van kinderen.

Christelijk onderwijs is waardevol

Juist voor kinderen met een niet-christelijke achtergrond is het ontzettend waardevol om deel te nemen aan het sponsorprogramma. Deze kinderen mogen leren dat er een God is die van hen houdt en om hen geeft, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Dat is ontzettend waardevol en geeft hoop in hun leven, ook nadat ze het sponsorprogramma verlaten.

In het sponsorprogramma ontvangen alle kinderen christelijk onderwijs van goede kwaliteit.  Minstens twee keer per week zingen de sponsorkinderen christelijke liederen, lezen of luisteren ze naar verhalen uit de Bijbel en leren ze christelijke waarden en normen.

Niet-christelijke kinderen in het sponsorprogramma' | Hoe zit dat?

Religie sponsorkinderen

33,7%
Protestants
13,2%
Islamitisch
19,1%
Rooms Katholiek
1,3%
Hindoestaans
3,4%
Lokale religie

We willen graag dat elk kind meedoet tijdens het christelijk onderwijs. Voordat een kind wordt toegelaten tot het sponsorprogramma ondertekenen de ouders daarom een toestemmingsformulier. Zo weten we zeker dat het kind en de ouders achter de waarden van het sponsorprogramma staan. Daarnaast ontvangt elk sponsorkind op een bepaald moment een Bijbel. Deze mag hij/zij mee naar huis nemen, zodat ook daar toegang is tot het Woord.

Woord en Daad hoopt dat elk sponsorkind wordt geraakt door het christelijk geloof. We zien dit ook vaak gebeuren, bijvoorbeeld bij Raoul (12) uit Tsjaad. Tsjaad is een moslimland waar christelijk onderwijs geven een grote uitdaging is. Hij woont in het opvangcentrum van onze partnerorganisatie FDB en vertelt:

‘Mijn hoogtepunt van de dag is ‘s avonds om 19:00 uur. Dan hebben we een moment van zingen en Bijbel lezen. Hierna gaan we naar bed.’
Raoul 12 jaar Sponsorkind uit Tsjaad.

Het sponsorprogramma bereikt wereldwijd  zo’n 30.000 kinderen, elk met een eigen achtergrond. Hoe mooi is het dat zij toch allemaal het Evangelie hebben gehoord, waardoor ze een hoopvolle toekomst tegemoet mogen gaan?

Sponsort u ook een kind? Christelijk onderwijs verandert levens!

Sponsor een kind voor een hoopvolle toekomst?