Elk jaar verlaat zo’n 11% van alle sponsorkinderen het sponsorprogramma. Vaak met een goede reden (het kind heeft een diploma op zak), maar soms helaas ook om andere redenen.

School succesvol afgerond

Tussen april 2019 en juli 2020 verlieten 950 sponsorkinderen het programma met een diploma op zak. Een resultaat waar we blij mee zijn! Veel van deze kinderen gaan verder studeren op een school buiten het sponsorprogramma. Ze gaan naar het vakonderwijs of volgen een universitaire studie. Anderen gaan op zoek naar een baan, of hebben al werk gevonden.

In principe kunnen sponsors een kind tot hun 18e jaar steunen. Dit kan, in het geval van een vervolgstudie, tot maximaal het 22e jaar worden verlengd. Op deze leeftijd hebben de meeste jongeren hun opleiding afgerond.

Andere redenen om te stoppen

Helaas lukt het niet alle sponsorkinderen om met een diploma het programma te verlaten. Zij gaan vroegtijdig uit het sponsorprogramma. Dit betekent niet dat ze helemaal niet meer naar school gaan: 42% van deze kinderen gaat naar een school buiten het gebied waar het sponsorprogramma van Woord en Daad actief is.

Verhuizen is een veel voorkomende reden om het sponsorprogramma vroegtijdig te verlaten (6%). Vooral in Colombia en Guatemala verhuizen families regelmatig: vanwege het geweld en de lage werkgelegenheid trekken ze naar de stad. Vaak gaat het kind dan wel naar een nieuwe school, maar als deze school niet is aangesloten bij onze partnerorganisaties verlaat een kind het sponsorprogramma.

Soms vinden ouders van een sponsorkind een betere baan, waardoor de steun uit Nederland niet meer nodig is (2%). Dat is goed nieuws! Tegelijkertijd komt het ook voor dat een kind van school wordt gehaald om thuis te helpen met werken op het land (5%).

Heeft uw sponsorkind het programma verlaten? Uiteraard laten we u dit weten, zodat u nog een afscheidsbrief kunt sturen. Ook geven we u de mogelijkheid om een nieuw sponsorkind te steunen.

Meest voorkomende redenen

Door armoede, geweld of criminaliteit zien families soms geen andere uitweg dan te verhuizen naar een ander gebied, op zoek naar betere levensomstandigheden. Als de school niet is aangesloten bij ons sponsorprogramma stopt de sponsoring. We hopen dat het kind in de nieuwe woonplaats opnieuw de mogelijkheid krijgt tot onderwijs.  Het nieuwe adres van de familie is vaak niet bekend bij ons, waardoor het helaas niet mogelijk is om een afscheidsbrief te sturen.

Het sponsorkind heeft zijn/haar diploma behaald van het vakonderwijs, hoger onderwijs of de universiteit. Mooi nieuws! Hij/zij heeft nu de juiste kennis en vaardigheden om aan het werk te gaan. Op naar een hoopvolle toekomst!

De maximumleeftijd om deel te nemen aan het sponsorprogramma is 22 jaar. De meeste jongeren hebben op die leeftijd hun opleiding afgerond, anderen zijn bijna klaar. Als de maximum leeftijd is bereikt, verlaat een jongere het programma om jonge kinderen de kans te geven onderwijs te ontvangen.

22 jaar is een leeftijd waarop een jongere goed in staat is om zelfstandig te functioneren. Uiteraard kijkt Woord en Daad samen met de partnerorganisatie of dit in de context van het land ook mogelijk is. Vaak heeft de partner een budget om de verdere opleiding te betalen of gaat de jongere zelf op zoek naar een bijbaan. Voorop staat dat de jongere zijn/haar opleiding kan afronden!

Net als in Nederland houden ook de sponsorkinderen  zich niet altijd aan de schoolregels. Een sponsorkind wordt uit het programma gezet als het gedrag na herhaaldelijk waarschuwen en verschillende gesprekken, ook met de familie, niet is verbeterd.  Een moeilijk besluit, maar zo krijgt een ander kind, dat graag naar school wil, kans om onderwijs te volgen.

De economische situatie van een familie is soms zodanig vooruit gegaan dat sponsoring niet meer nodig is. Het inkomen van het gezin is inmiddels stabiel, en ze kunnen zelf voorzien in de basisbehoeften en schoolkosten. Dat is positief nieuws! Bovendien is er nu plek om een ander kind dat nog wel in armoede leeft toe te laten tot het sponsorprogramma.

Ons streven? Iedereen een diploma!

Het is vooraf moeilijk in te schatten hoe lang een kind in het sponsorprogramma blijft. Soms stopt een sponsorkind binnen het jaar. We zien dat de kans op eerder stoppen bij tieners groter is, omdat deze leeftijdsgroep steeds meer zelfstandige keuzes maakt. Ons streven is dat elk kind zijn/haar opleiding afmaakt, maar de realiteit is anders.

Docenten en maatschappelijk werkers gaan altijd in gesprek met het kind en de ouders. Wat speelt er bij dit gezin? Is er extra begeleiding nodig? We proberen de ouders altijd te steunen en te overtuigen van het belang van onderwijs , maar uiteindelijk beslissen het kind en de ouders zelf of ze het sponsorprogramma verlaten.

Daarnaast gaan onze partnerorganisaties ook vóór deelname aan het sponsorprogramma al in gesprek met ouders en kinderen. We lichten het belang van ouderbetrokkenheid toe en tijdens de sponsoring worden ouders steeds weer actief betrokken bij de sponsoring van hun kind. Hiermee willen we de kans dat een kind vroegtijdig stopt, verkleinen.

“Het sponsoren van een kind is als het planten van een mosterdzaadje. U geeft niet alleen, u investeert!”
Miftah Seid Voormalig sponsorkind, nu arts

Dagelijkse realiteit is soms hard

Het is goed om te beseffen dat sponsorkinderen in andere culturen en omstandigheden wonen. Sponsorkinderen leven met hun families van dag tot dag. ‘Hebben we genoeg geld om te eten?’ is een dagelijks terugkerende vraag. Woord en Daad richt zich in het sponsorprogramma op een hoopvolle toekomst, maar dat perspectief is moeilijk te begrijpen als de dagelijkse realiteit anders is. Hierdoor zijn sponsorkinderen en hun ouders soms genoodzaakt om lastige keuzes te maken.

We zien wereldwijd dat kinderen en jongeren die uit het programma zijn gegaan, wel een bijdrage willen blijven leveren (als dat mogelijk is) aan het programma. Ze zetten zich later bijvoorbeeld in als vrijwilliger, vertaler of ze geven bijles.

Sponsoring blijft waardevol

Woord en Daad gelooft dat het steunen van een kind écht verschil maakt in zijn/haar leven. Of deze steun nu voor kortere of langere tijd was. Niet alleen omdat het kind door de financiële bijdrage toegang heeft tot goed christelijk onderwijs, maar ook omdat er iemand in Nederland is die aan dit kind denkt.

We krijgen vaak te horen van (voormalig) sponsorkinderen dat zij zich enorm gesteund voelden door de brieven, de aandacht en het gebed van hun sponsor. Deze aandacht maakt het verschil in het leven van veel kinderen die in uitzichtloze situaties opgroeien. Dit nemen ze mee in hun verdere leven. En het belangrijkste: ze hebben het Evangelie van Jezus Christus gehoord!

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

Jaco Ottevanger Programmaleider Onderwijs