Long read

30% omzetgroei voor Beninse ondernemers

In Kpassa, een dorp in de gemeente Tchaourou in het noorden van Benin, zit Falilath Wogado achter een naaimachine. De jonge ondernemer begon enkele jaren geleden met haar kleermakerij. Ze is één van de jonge ondernemers die in 2023 door Job & Business Booster ondersteunt werden.

Falilath (27 jaar) kwam vijf jaar geleden in Kpassa wonen. ‘Na mijn training kocht ik een naaimachine en begon ik kleding te naaien.’ Dat is hoe veel jongeren in Benin beginnen. Nadat ze een beroepsopleiding hebben gevolgd, starten ze als zelfstandig ondernemer. Banen zijn er nauwelijks in het West-Afrikaanse land. Ondernemen is eigenlijk de enige manier om een inkomen te verdienen.

Job & Business Booster

Tijdens de beroepsopleidingen is er eigenlijk geen aandacht voor ondernemerschap. In 2020 startte Woord en Daad samen met lokale partnerorganisaties om jongeren te ondersteunen bij het starten van een bedrijf in de landbouw of veehouderij. Sindsdien startten meer dan 3.000 jongeren een onderneming met steun van AgriJob Booster.

Niet alle startups groeien door naar een midden- of kleinbedrijf, terwijl het mkb de ruggengraat van een economie is. De jonge ondernemers lopen tegen barrières aan die de groei belemmeren. Vanaf 2023 verlegden we de focus om ook startups te ondersteunen in hun ambitie om te groeien. Dat doen we onder de naam Job & Business Booster. De meeste startups die we ondersteunen zijn actief in de agrarische sector, bijvoorbeeld in de landbouw, veeteelt of verwerking van agrarische producten. Daarnaast ondersteunen we bedrijven in andere sectoren om door te groeien met het doel dat bij deze groeiende bedrijven banen ontstaan. Daarnaast blijven we jongeren ondersteunen bij het starten van een bedrijf.

'Dit draagt bij aan een verbetering van mijn inkomen, de kwaliteit van mijn leven en mijn relatie met mijn familie'
Falilath Wogado kleermaker

Zelfvertrouwen

Jongeren zoals Falilath kunnen zich inschrijven voor ondersteuning. Het werk van de jonge kleermaakster werd al snel gewaardeerd in het dorp. ‘Ouders die vonden dat ik goed werk leverde, vroegen of ik twee tienermeiden wilde trainen. Dat stimuleerde mijn vertrouwen en gaf me extra motivatie om mijn werk goed te doen.’

Toen ze hoorde over de begeleiding die ze kon krijgen, haastte ze zich om zich in te schrijven. ‘Ik volgde ondernemerschapstraining, praktijktraining en ik kreeg coaching. Daardoor kan ik het werk goed structureren en plannen.’ Vast onderdeel van de begeleiding is de training over waardig werk. Die training daagt de jongeren uit om na te denken over normen en waarden in het ondernemen. Ze leren over goed werkgeverschap en hoe ze dat in de praktijk kunnen brengen. Ook is er veel aandacht voor hun persoonlijke vorming als mens, geschapen naar Gods beeld.

In 2023 volgden 205 jonge ondernemers het coaching traject. Deze jongeren worden gecoacht door een ervaren ondernemer die hen ondersteunt bij de bedrijfsvoering. Alle medewerkers van partnerorganisatie DEDRAS en alle coaches die de ondernemers begeleiden zijn christen. In de begeleiding van de jongeren werken we vanuit Bijbelse waarden. In totaal begonnen 121 jongeren als ondernemer en ondersteunden we 90 jonge ondernemers om door te groeien.

Falilath Wogado is een succesvolle ondernemer in het dorp Kpassa.

Stijging inkomen

Ondanks de inspanningen vanuit Job & Business Booster blijft het lastig voor de jongeren om een lening af te sluiten. Daarom werken we aan een handleiding die jonge ondernemers inzicht geeft in wat er nodig is om een lening te kunnen krijgen.

Aan het einde van het traject van training en coaching kijken we samen met de ondernemers terug. Uit dat onderzoek blijkt dat de helft van alle ondersteunde ondernemers hun inkomen met ten minste 30% zagen stijgen ten opzichte van hun verkopen voor de ondersteuning.

Uitdagingen in sectoren

Tegelijk zijn er ook uitdagingen voor de ondernemers. Vooral in de gemeenten Bembéréké en Sinendé zijn er veel jongeren die sojabonen verbouwen of verwerken. De overheid nam verschillende maatregelen om de binnenlandse productie te beschermen, maar het is nog onzeker hoe dat beleid doorwerkt in de praktijk. Zo is er een bodemprijs ingesteld. Dat klinkt mooi, maar de praktijk moet uitwijzen hoe kwetsbaar producenten van sojaproducten zijn voor oneerlijke praktijken van handelaren.

Voor de pluimveesector geldt een vergelijkbaar scenario. Vanaf 2025 wil de Beninse regering de import van eieren en bevroren vlees inperken. Daarmee hoopt de regering de binnenlandse boeren te stimuleren. Job & Business Booster informeert de ondernemers over dit nieuwe beleid en ondersteunt hen om hiervan te profiteren.

Kwaliteit van leven

Hoe gaat het met Falilath? Haar bedrijf groeide vorig jaar van twee leerling kleermakers tot zeven leerling kleermakers. Falilath investeerde in een extra naaimachine voor haar werkplaats. Ook was er een actie van de gemeente Tchaourou die de meest succesvolle ondernemers ondersteunde met nieuwe apparatuur. Falilath werd gekozen en kreeg een nieuwe naaimachine. ‘Al die ontwikkelingen dragen bij aan een verbetering van mijn inkomen, de kwaliteit van mijn leven en mijn relatie met mijn familie. Ik ondersteun mijn familie financieel. Ik ben dankbaar voor de ondersteuning van Job & Business Booster waardoor ik een nieuwe plek in de samenleving kan innemen.’