Long read

Venezolaanse vluchtelingen ondersteunen naar werk in Colombia

Drie jaar geleden vluchtte Milagros de Jesús Rodríguez Aguilera (32 jaar) uit Venezuela naar buurland Colombia. Door de economische en politieke situatie in haar vaderland voelde ze zich gedwongen om samen met haar drie kinderen te vluchten. ‘Het was moeilijk om stabiliteit te vinden, want we kenden niemand.’

Milagros is één van de 7,7 miljoen Venezolanen die in de afgelopen jaren uit het land vluchtten. Bijna 3 miljoen vluchtelingen verblijft in buurland Colombia. Vrijwel alle vluchtelingen komen het land op een irreguliere wijze binnen. Deze groep heeft geen officiële documenten, waardoor zo’n 90% van de vluchtelingen geen recht heeft op gebruik te maken van onderwijs of gezondheidszorg. Ook mag deze groep officieel niet werken.

Gevlucht naar Colombia

‘Naar Colombia vluchten was een uitdaging voor mij en de kinderen,’ vertelt Milagros. Eenmaal aangekomen in Cartagena, een grote stad in het noorden van Colombia, stond het gezin voor nieuwe uitdagingen. ‘We konden niet werken en we hadden geen inkomen. Daardoor hadden we weinig te eten.’

‘In deze moeilijke periode bad ik tot God om hulp. Hij omringde ons met liefdevolle mensen die in mij geloofden en me ondersteunden.’ In die tijd leert ze haar man kennen. Ze omschrijft hem als hardwerkend met goede principes en een steun voor het gezin. Via haar man leert Milagros Conviventia kennen.

 

'God omringde ons met liefdevolle mensen die in mij geloofden en me ondersteunden.’
Milagros de Jesús Rodríguez Aguilera

Ondersteuning

Conviventia heeft onder andere een uitgebreid programma om jongeren te ondersteunen naar werk. Woord en Daad draagt bij aan dit programma. In Bogota en Cartagena staan twee vakscholen waar jongeren een vakopleiding kunnen volgen. Daarnaast ondersteunt Conviventia startende ondernemers om succesvol een bedrijf te starten. Kwetsbare groepen, zoals alleenstaande moeders en vluchtelingen, worden extra ondersteunt om werk te vinden of een bedrijf te starten.

De Colombiaanse regering biedt vluchtelingen uit Venezuela de mogelijkheid om zich te registreren. Met die registratie kunnen de vluchtelingen onder andere op zoek naar een formele baan. Conviventia vormt een brug tussen organisaties die onder vluchtelingen werken en het bedrijfsleven.

Werk voor vluchtelingen

Enerzijds informeren we vluchtelingen over de mogelijkheid zich te registreren en de kansen die dat biedt. Veel migranten hebben een verkeerde mentaliteit, wat hun kansen op de arbeidsmarkt verkleint. Daarnaast zijn er relatief veel migranten die uitvallen tijdens het traject van training en begeleiding. Op verschillende manieren proberen we die uitval te voorkomen. We bieden bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming voor transport en voedsel in de eerste maand dat een vluchteling werkt.

Anderzijds zijn we in gesprek met werkgevers om vluchtelingen te ondersteunen naar een baan. Daarnaast informeren we bedrijven over het beleid van de Colombiaanse overheid om kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Zo zijn bedrijven goed op de hoogte en kunnen ze bij het opstellen van een vacaturetekst gelijke kansen bieden. In de eerste maanden van 2023 begeleide Conviventia in totaal meer dan 250 jongeren naar een baan.

Gods hand zien

Milagros schrijft zich in voor de kooktraining aan de vakschool. Daarna wil ze graag een vervolg training doen om te leren decoreren. ‘Daarmee kan ik een goede baan vinden en beter voor mijn gezin zorgen.’

Een belangrijk onderdeel van de vaktraining zijn de sociale trainingen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Tijdens deze lessen worden algemene sociale vaardigheden getraind, maar is er ook volop aandacht voor Bijbels onderwijs en geestelijke ontwikkeling. ‘Door deze training ben ik geduldiger en sterker geworden. Mijn leven is in elk opzicht ten goede veranderd, vooral in het ervaren en opmerken van Gods hand in omstandigheden die onmogelijk leken.’