Ha´ti

Vlag%20Benin.png

Haïti is een eilandstaat in de Caraïbische Zee. Het is onderdeel van het eiland Hispaniola, dat werd 'ontdekt' door Columbus. In de tijd die volgde was het een Spaanse en later een Franse kolonie. in 1804 werd Haïti onafhankelijk. Het Frans is nog altijd de huidige voertaal.

Haïti is een van de armste landen ter wereld. Het land is politiek instabiel (onder andere door corruptie) en heeft daarnaast de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen, zoals aarbevingen en orkanen. Met name de zware aardbeving in 2010, in de buurt van de hoofdstad Port-Au-Prince, bracht het land grote schade toe.

In Haïti werken we samen met vier partners aan vijf programma's. Hieronder vindt u de resultaten van 2015.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 232 kinderen in kleuteronderwijs
 • 4.718 kinderen in basisonderwijs
 • 502 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 30 studenten in hoger onderwijs
 • 20 personen in non-formeel onderwijs
 • 587 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 2.443 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 28 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 2 partners werken aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • 9 netwerken relevant voor het programma
 • 3 partners hebben een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 465 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (minder dan 360 uur)
 • 444 studenten rondden succesvol kortdurend vakonderwijs af (minder dan 360 uur)
 • 223 studenten vonden een baan
 • 42 studenten startten een eigen onderneming
 • 23 studenten hebben een vervolgopleiding opgepakt
 • 444 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 3 trainingen gegeven voor personeel
 • 6 trainingsdagen voor personeel
 • De partner participeert in TVET netwerken
 • De partner heeft 1 relevante netwerk

Gezondheidszorg

 • 6 centra/klinieken gesteund
 • 33.750 consultaties van patiënten
 • 56 personen maakten vrijwillig gebruik van een HIV-test
 • 227.471 personen bereikt in grote bewustwordingscampagnes
 • Voor capaciteitsopbouw samengewerkt met 3 Community Based Organisations
 • De partner heeft 2 relevante netwerken
 • De partner is betrokken bij een programma voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van gezondheidszorg