Ha´ti

Vlag%20Benin.png

Haïti is een eilandstaat in de Caraïbische Zee. Het is onderdeel van het eiland Hispaniola, dat werd 'ontdekt' door Columbus. In de tijd die volgde was het een Spaanse en later een Franse kolonie. in 1804 werd Haïti onafhankelijk. Het Frans is nog altijd de huidige voertaal.

Haïti is een van de armste landen ter wereld. Het land is politiek instabiel (onder andere door corruptie) en heeft daarnaast de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen, zoals aarbevingen en orkanen. Met name de zware aardbeving in 2010, in de buurt van de hoofdstad Port-Au-Prince, bracht het land grote schade toe.

In Haïti werken we samen met vier partners aan vijf programma's. Hieronder vindt u de resultaten van het afgelopen jaar.


Resultaten 2017

Onderwijs

  • 358 kinderen in kleuteronderwijs
  • 4212 kinderen in basisonderwijs
  • 972 jongeren in voortgezet onderwijs
  • 25 studenten in hoger onderwijs
  • 40 mensen volgden een alfabetiseringscursus
  • 1150 studenten in non-formeel onderwijs

Job Booster

  • 256 studenten volgden kortdurend vakonderwijs (360 uur)
  • 160 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
  • 16 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
  • 13 studenten gaan verder met een vervolgopleiding