fbpx

Water voor Shalla

Een beker koud water

voor gezinnen in droog Ethiopië

De Ethiopische regio Senbete Shalla is extreem arm en er is geen toegang tot helder, schoon drinkwater. Met alle vreselijke gevolgen van dien.  80% van de kinderen loopt er ziektes op vanwege het slechte drinkwater en veel jongens en meisjes lopen tot wel 36 km per dag om jerrycans te vullen met schoon water.  Om zich te wassen, is de bevolking aangewezen op de zoute rivier (Shalla Lake). Ondervoeding en hoge schoolabsentie is in deze regio eerder uitzondering dan regel. Problemen die het gevolg zijn van zaken als depressie en polygamie zijn er aan de orde van de dag. Ondanks de grote nood in het gebied zijn er nauwelijks organisaties die hier werken. Woord en Daad kiest ervoor om juist in deze gebieden aanwezig te zijn.

Schoon water

Binnen dit project werken we samen met drie lokale organisaties. In de komende 2,5 jaar realiseren we allereerst schoon drinkwater voor de dorpsleden, de kliniek en een aantal basisscholen. Dit willen we doen door een grote waterput te slaan in een hoger gelegen gebied waar veel zuiver drinkwater beschikbaar is. Vanaf dat punt wordt een kilometers lange waterleiding aangelegd naar de dorpen in Senbete Shalla. Ondernemers worden getraind om dit systeem te ondersteunen en de betalingen voor het water te gaan innen.  Zo maken we de dorpsbewoners ervan bewust dat water een dienst is die geld kost. Daarmee financieren de dorpelingen direct het onderhoud van de waterleiding.

Schoon sanitair

De sanitaire voorzieningen in het gebied zijn ronduit slecht. De dorpelingen worden getraind op het gebied van hygiëne. Tot slot worden er op beperkte schaal materialen verstrekt waar de mensen zelf mee aan de slag kunnen (bijvoorbeeld bouwmaterialen voor latrines en maandverband).

Impact: schoon water voor 145.000 gezinnen

Zo’n 145.000 families profiteren van het project. Schoon drinkwater en goed sanitair dragen direct bij aan de volksgezondheid in het gebied. Met de beschikbaarheid van betaalbaar, duurzaam drinkwater kunnen de Ethiopiërs een groter deel van hun inkomen besteden aan voedsel. Tot slot kunnen gezinnen, als ze geen tientallen kilometers per dag meer hoeven te lopen voor drinkwater, zich vooral richten op inkomsten voor hun levensonderhoud en kunnen meer kinderen naar school. Op school krijgen de kinderen schoon water en in de kliniek werken de artsen met schoon water dat via de leiding aangevoerd wordt.

Samen sterk

Senbete Shalla ligt afgelegen en weinig organisaties werken hier. Een organisatie die hier wel werkt is Stichting Denbi, zij zijn vanaf het begin betrokken bij het project. In de uitvoering hebben zij een belangrijke rol op gebied van hygiëne. Niet alle organisaties waar we mee samenwerken, hebben voldoende capaciteit. Daarom investeert Woord en Daad in de capaciteitsopbouw van de partnerorganisaties. Als deze organisaties stevig staan, heeft dat meer impact en kunnen ze ook zelfstandig projecten dit project vervolgen en het watersysteem succesvol beheren. In een later stadium van het project willen we contacten gaan leggen met de protestantse kerken in de regio om hen ook te betrekken bij het project en het Woord een plek te geven.

Kom in actie!

De mensen in Senbete Shalla lopen tientallen kilometers per dag om schoon drinkwater te krijgen. Of vullen hun jerrycans in een plas water waar ook het vee loopt. Dat moet anders. Dat kan anders. Steun dit project en start zelf ook een actie.

Gaat u de uitdaging aan?

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen