‘Meer dan 50% van de veel voorkomende ziektes in dit gebied zijn water gerelateerd en resulteren in ziektes als diarree, dysenterie, amoeba en trachoma,’ vertelt Mr. Alemayehu, adjunct-directeur van Senbete Shalla Health Center. Meer dan de helft van de inwoners van Senbete Shalla heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Een paar dorpen zijn aangesloten op de waterleiding, maar de druk op de leiding is te laag. Daardoor komt er vaak geen druppel uit de kraan. Daarnaast is het water voor veel mensen onbetaalbaar.

Gezondheid
Veel mensen zijn aangewezen op het vervuilde en ongezonde oppervlaktewater. Het water kost hun gezondheid. Naast veel voorkomende ziektes door het drinken van vervuild water, zijn er relatief veel inwoners van Shalla die lijden aan depressies, urinewegaandoeningen, afbraak van spierweefsel en onvruchtbaarheid.

Water uit de bergen
Samen met lokale organisaties, autoriteiten en bevolking zetten we ons sinds 2019 in voor schoon drinkwater voor Shalla. Vanwege de vervuiling moet dit water echter ergens anders vandaan komen. In Adaba Tita, een dorp in een bergregio 30 kilometer bij Shalla vandaan, hebben we een nieuwe bron geboord. Deze is in 2023 in gebruik genomen. Een speciaal aangelegd waterleidingnetwerk transporteert dit schone water naar Shalla. Via vijftien watertappunten in diverse dorpen krijgt de bevolking toegang tot dit water.

Sanitaire voorzieningen
Tot slot zetten we in op sanitaire voorzieningen. Veel scholen hebben geen of slechte latrines waar de kinderen en docenten hun behoefte moeten doen. Daarom bouwen we nieuwe, hygiënische latrines. Tegelijk trainen we lokale ondernemers om deze latrines te bouwen. Op die manier ontstaat er werkgelegenheid en investeren de mensen zelf in sanitaire voorzieningen.

Voor het eerst stroomt schoon water naar Shalla

Wat we willen bereiken

  • 39.000 inwoners van 5 dorpen krijgen toegang tot schoon drinkwater
  • 8 scholen en 6 klinieken krijgen schoon drinkwater
  • 120 waterexperts worden getraind in onderhoud van het watersysteem
  • 21 latrines worden gebouwd bij instellingen

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dit project is onderdeel van het programma Noodhulp en Weerbaarheid