WaterTime – Projectupdate maart 2023

In deze tussentijdse update praten we u graag bij over de voortgang van het project. Tijdens de vorige update was er nog sprake van een ebola-uitbraak. Gelukkig is deze onder controle. De waterpompen en betalingssystemen voor de waterpunten zijn inmiddels ook gearriveerd in Oeganda. Leest u mee? We willen u hartelijk danken voor uw steun voor dit project.

In beeld, foto’s boven: de site selectie is afgerond en de leidingen zijn aangelegd. De bouw van een waterpunt kan beginnen. Foto rechts: het waterpunt is opgebouwd en schoon drinkwater kan getapt worden.

Ngongolo
In Ngongolo staat de grote satelliettoren juist in het midden van het dorp en de kleinere toren staat wat verder weg, dichtbij de waterbron. Het voordeel van een modulair systeem is dat de grootte van het reservoir aangepast kan worden aan de lokale vraag.
Er is altijd een risico dat onderdelen zoals verlichting of zonnepanelen gestolen kunnen worden. Dat heeft onze aandacht en we werken eraan dat diefstal voorkomen kan worden.
Ook hier geldt dat het water op dit moment gratis is, zolang de beheerder bezig is met de registratie van gebruikers, om hen te laten profiteren van het dichtbij beschikbaar hebben van schoon en veilig drinkwater. Een soort proef- abonnement zoals wij dat ook wel kennen.

Tests
Op dit moment worden in twee andere gemeenten voorbereidingen getroffen voor op de installatie van de systemen. Maar er komt veel kijken bij de aanleg van veilig drinkwater. In de beginfase worden waterputten getest op de aanwezigheid van diverse stoffen. In beide gevallen waren de eerste watertests positief voor nitraten en ammoniak. Onze ingenieurs denken dat dit verband houdt met de afvloeiing van landbouwproducten. Hierover zijn we in gesprek met de boeren en kijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen. Daarna worden nieuwe watertests uitgevoerd. Dit voorbeeld geeft aan dat het veel tijd kost om goede locaties te vinden voor nieuwe waterpunten.

Planning
In de komende weken worden de cementwerkzaamheden voor de volgende installaties gepland. De volgende twee installaties zullen in het tweede kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring