Wat is WaterTime?

Veel dorpen op het platteland in Oeganda beschikken niet over drinkwater. Vaak is er wel een waterpomp, maar in de helft van de gevallen is die buiten werking. Woord en Daad werkt daarom in dit project aan betrouwbare watervoorziening in dorpen. Dit doen we door WaterTime te introduceren: een nieuw systeem dat goed en tijdig onderhoud mogelijk maakt. Daarnaast biedt dit systeem de mogelijkheid om het aantal waterpunten in een dorp op te schalen. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk mensen dichtbij huis toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Hoe werkt WaterTime?

  1. Een of meerdere waterpunten in een dorp worden gerenoveerd en handpompen worden vervangen;
  2. Er wordt een betaalsysteem ingebouwd in de waterpunten;
  3. De dorpskiosk gaat tags en tegoed verkopen aan watergebruikers;
  4. Watergebruikers kunnen na het scannen van hun tag water tappen;
  5. Watergebruikers betalen zo gezamenlijk voor de aanleg en het onderhoud van de waterpunten;
  6. Als een waterpunt kapot is wordt deze gerepareerd door een Area Service Provider, aangesteld door de overheid;
  7. Het aantal waterpunten in een dorp kan naar wens worden uitgebreid, onder andere met watertorens en huisaansluitingen.

Doelstellingen

  • 24.750 dorpsbewoners krijgen door middel van een tag toegang tot schoon drinkwater
  • In 16 dorpen worden tags en tegoed verkocht en worden de financiën bijgehouden
  • 15 waterpunten worden vernieuwd en voorzien van een pre-paid betaalsysteem

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Lees meer over Duurzaam Water