Gisteren heeft Woord en Daad een Position Paper overhandigd aan de Commissie Rijksuitgaven van de Tweede Kamer over brede welvaart.

Brede welvaart houdt in dat we wetgeving in Nederland niet alleen beoordelen op BNP-groei, maar ook kijken naar de sociaal-maatschappelijke en ecologische impact. Niet alleen in het hier en nu, maar ook voor generaties na ons en mensen elders op de wereld.

Juist dat laatste sneeuwt nog wel eens onder in gesprekken over brede welvaart en de Nederlandse economie. Daarom vraagt Woord en Daad, met haar partners binnen Building Change, specifiek aandacht voor de dimensie elders.

We hopen dat Kamerleden bij de vele besluiten die ze moeten nemen ook nadenken over de gevolgen van die besluiten voor ontwikkelingslanden. Het is dan belangrijk dat ambtenaren die dergelijke besluiten voorbereiden die gevolgen ook in kaart brengen. Niet altijd eenvoudig, maar wel hard nodig. De armoedecijfers in de wereld stijgen weer, de gevolgen van klimaatverandering ondervinden onze zuidelijke partners letterlijk aan den lijve en via belastingontwijking lopen ontwikkelingslanden jaarlijks 200 miljard euro mis, ook via Nederland. Miljarden euro’s die ze niet kunnen besteden aan publieke voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs.

Kortom: die dimensie elders is geen leuk extraatje, maar broodnodig!

Meer weten hierover? Lees dan snel verder op de website van Building Change.