De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) moet ervoor zorgen dat bedrijven nog actiever aan de slag gaan met (risico’s op) misstanden in hun productieketens.

Verantwoord en medemenselijk ondernemen is een thema waar Woord en Daad zich al lange tijd voor inzet. We zien dit als een belangrijk middel om het perspectief voor mensen in internationale waardeketens – of het nu gaat om koffie, cacao, abaca of cashew – te verbeteren. We zijn blij dat dit resultaat is bereikt, onder meer door de inzet van de leden van het @MVO platform en parlementariërs als Lara Wolters en Stieneke van der Graaf.

Als Woord en Daad gaan we ons inzetten voor een effectieve, werkbare vertaling van de CSDDD naar een Nederlandse wet. Dat doen we wat ons betreft in dialoog en verbinding met ondernemers. We gaan actief in gesprek met bedrijven uit onze achterban en ons netwerk om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Zo werken we samen aan het aanpakken van kinderarbeid, uitbuiting en milieuvervuiling in productieketens. Daar doen we het voor!

Meer weten? Lees het artikel op het website van het MVO Platfrom.