Simons bedrijf, SW Elektrotechniek, heeft zeven mensen in vaste dienst en huurt daarnaast enkele mensen in. ‘Gemiddeld zijn we met twaalf mensen aan het werk. We zijn veel werkzaam in de industriële techniek. Pas hebben we bijvoorbeeld een koekjesfabriek volledig geautomatiseerd en de complete elektrotechnische installatie verzorgd, van verlichting tot aansluiting van machines. Bij waterbedrijven pakken we ook alles beet, van verlichting tot besturingskasten, klepsturingen van waterleidingen, filters, enzovoort. Het is een breed vak.’ Simon heeft zelf een technische achtergrond. ‘Na mijn opleiding werkte ik eerst zes jaar bij een installatiebedrijf en daarna zes jaar in het bedrijf van mijn vader. Mijn vader zit in dezelfde sector, maar hij doet nu vooral inspecties. Ik heb het installatiewerk verder doorgepakt met mijn eigen bedrijf.’

Voorstellen

‘We wilden als bedrijf al langer iets doen met het sponsoren of steunen van een goed doel. Ik had al contact met Roeland van Everdingen van Woord en Daad en hij heeft toen twee voorstellen gedaan: het steunen van een waterproject in Oeganda of het sponsoren van kinderen.’ Op een avond met medewerkers liet Simon die voorstellen zien aan zijn collega’s. ‘Ik vroeg aan hen: wat vinden jullie het leukst? Ik vond het wel grappig, want je zou verwachten dat ze voor het waterproject zouden gaan, omdat dat dat een link heeft met ons werk. Maar het werd kindsponsoring, dat sprak toch meer aan.’

Komt er een nieuwe collega bij, dan komt er ook een nieuw sponsorkind bij.

Elke collega een eigen sponsorkind

Simon besloot dat elk van zijn personeelsleden via het bedrijf aan een eigen sponsorkind verbonden zou worden. ‘Komt er een nieuwe collega bij, dan komt er ook een nieuw sponsorkind bij.’ Iedere collega krijgt de brieven van het eigen sponsorkind; de meeste collega’s schrijven daadwerkelijk iets terug. ‘Ik vind dat ze het zelf moeten doen, ze hebben er zelf voor gekozen. Maar natuurlijk glipt er ook wel eens iets doorheen, iedereen is druk.’

Waarom vind je het als ondernemer belangrijk om betrokken te zijn bij goede doelen?

‘Omdat we het zelf heel goed hebben. Het loopt goed met het bedrijf, dan is het mooi om daar ook iets van te delen. Het leuke van het sponsorprogramma is dat persoonlijke contact. Zo gaat het toch meer leven dan wanneer je een-op-een geld geeft aan een bepaald project. Ik hoop dat de kinderen door deze sponsoring in staat zijn een opleiding te volgen waarin ze hun talenten kwijt kunnen. En ik hoop dat ze daarna een baan vinden, zodat de volgende generatie het uiteindelijk ook beter heeft. Ik geloof er ook in dat sponsoring dat teweegbrengt.

Overigens zou ik wel een keer naar zo’n land toe willen om er met eigen ogen iets van te zien, maar het is nu met de kinderen niet zo’n handige fase. En ik vraag me dan wel af: doe ik dat nu alleen voor mezelf of hebben mensen in die landen er ook iets aan? Dus dat zijn overwegingen die ik daarin maak.’

Heb je als ondernemer een advies voor Woord en Daad?

‘Blijf in verbinding met ondernemers die je werk steunen. Niet alleen via de mail, maar kom af en toe langs om bij te praten. Gewoon één keer per jaar is dat wel leuk. Dat doen jullie trouwens goed, hoor. Al pratend kom je soms weer op nieuwe dingen.’

Zou je andere ondernemers adviseren om een kind te sponsoren?

‘Ja, gewoon doen. Het laat iets zien van wie je bent en het laat aan klanten zien waar je mee bezig bent. Wij hebben foto’s van de sponsorkinderen opgehangen in ons bedrijfspand en dan wordt er ook naar gevraagd als er bezoek is. Leuk om daar dan een gesprekje over te hebben.’