“Tijdens bezoeken merk ik dat jongeren ons model als innovatief en ook hoopgevend ervaren. We leggen de nadruk op zelfredzaamheid van mensen. We zijn er niet om dingen uit te delen of ze te vertellen wat ze moeten doen, maar we ondersteunen hen bij hun eigen ontwikkelingsproces. Ik denk dat dit de meest duurzame manier is om positieve verandering teweeg te brengen. Ondernemerschap brengt altijd ook persoonlijke ontwikkeling met zich mee.” vertelt Victor.

Waarom moet dat via een aparte BV?

“Ik ben ervan overtuigd dat de private sector en een bedrijfsmatige aanpak voor duurzame resultaten van ontwikkelingsinitiatieven kunnen zorgen. Dat is precies waar Job Booster Enterprises zich op richt. Woord en Daad is een ondernemende speler in het landschap van ontwikkelingsorganisaties, die graag zelf ook pioniert. Met dit initiatief gaat men hierin nog een stapje verder. Zo versterken we elkaar.”

Hoe werkt dat, die versterking?

“Onze aanpak is ontwikkeld en getest in de Job Booster projecten van Woord en Daad. Met de social enterprises ontwikkelen we diensten die toegespitst zijn op de situatie in de verschillende landen: voor werkgevers, werkzoekenden en voor jonge ondernemers.

Ook richten we ons specifiek op moeilijk te bereiken groepen zoals jongeren in een kansarme situatie. Deze komen bijvoorbeeld eerst via een van de projecten van Woord en Daad binnen, waarna wij ze verder kunnen helpen. Wij zijn een bedrijf dus jongeren, en bedrijven, betalen voor onze diensten. Dat kan niet elke kansarme jongere meteen opbrengen. Juist daar speelt het project een belangrijke rol.”

Het hele interview lezen? Kijk op de website van Job Booster

Over Job Booster Enterprises

Job Booster Nederland BV is opgericht in 2019 door Stichting Woord en Daad. Het doel van de onderneming is het duurzaam bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in midden- en lage inkomenslanden, met een expliciete focus op minderbedeelde en achtergestelde groepen.

Dat doet Job Booster Nederland BV door middel van het concept Job Booster Enterprises. Met participaties in Job Booster social enterprises (‘sociale uitzendbureaus’) in diverse landen wordt de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt gestimuleerd.

Als sociale onderneming richt Job Booster Enterprises zich niet primair op winst, maar op impact. Voor jongeren, voor hun families, voor organisaties én voor de samenleving in de landen waarin ze actief is.